• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ewidencja czasu pracy w placówce medycznej, ważne zmiany od stycznia 2017 r. cz. I

ms
23-01-2017, 08:00
Ewidencja czasu pracy w placówce medycznej, ważne zmiany od stycznia 2017 r. cz. I Ewidencja czasu pracy w placówce medycznej
Rząd zafundował przedsiębiorcom, także tym funkcjonującym w branży medycznej, kolejny uciążliwy obowiązek, którego zasadność jest mocno wątpliwa. Chodzi o ewidencjonowanie czasu pracy.

Wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. obowiązek analizuje dla czytelników infoDENT24.pl mec. Arkadiusz Jóźwik - radca prawny, specjalizujący się w prawie medycznym (druga część materiału - tutaj).

Ustalanie i potwierdzanie godzin pracy
Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 ze zm.) bezpośrednio dotyka również podmioty medyczne, w tym zarządzających lecznicami stomatologicznymi, którzy z wykwalifikowanym personelem medycznym zawierają kontrakty, a z personelem pomocniczym - podpisują umowy zlecenia.

Od początku 2017 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także zleceniobiorcy (na szczęście jest wiele wyjątków, o czym w II cz. materiału) – muszą prowadzić ewidencję swojego czasu pracy. Dzięki takiej ewidencji Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła sprawdzić czy samozatrudniony (bądź zleceniobiorca) zarabia nie mniej niż 13 zł brutto za godzinę.

Wymóg zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dotyczyć ma osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenia, pracujących na podstawie umowy o świadczenie usług. Chodzi o osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (samozatrudnieni przedsiębiorcy) lub funkcjonujące jako zleceniobiorcy.

W umowach z osobami fizycznymi (samozatrudnionymi oraz zleceniobiorcami) należy od 1 stycznia 2017 r. określić zasady ustalania i potwierdzenia godzin wykonania zlecenia bądź świadczenia usługi. W ten sposób urzędnicy mogliby w łatwy sposób zweryfikować, czy minimalna stawka godzinowa została zagwarantowana.

Ważna uwaga: w umowie cywilnoprawnej (zlecenie, kontrakt), w której strony umawiają się na odpłatność w danej kwocie (stałej bądź akordowej, uzależnionej procentowo od obrotu danego lekarza), bez potwierdzenia liczby godzin świadczonych usług, nie ma możliwości weryfikacji kwoty wynagrodzenia w przyjętym okresie rozliczeniowym (np. miesięcznym) - w zestawieniu z czasem poświęconym na wykonanie umowy, a to od 1 stycznia 2017 r. jest niezgodne z prawem.

Przykład: Przedsiębiorca medyczny, w ramach prowadzonego podmiotu leczniczego, zawarł kontrakt z lekarzem dentystą. W ramach takiej umowy stomatolog ma świadczyć usługi dentystyczne. Ustalono, że leczącemu przysługiwać ma wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 40 proc. wartości wykonanych zabiegów.

Przy tak określonej wysokości wynagrodzenia niemożliwe jest ustalenie, czy została zachowana minimalna stawka godzinowa, brak bowiem odniesienia do liczby godzin, w trakcie których dentysta świadczył usługi.

Ewidencja czasu pracy
Sprawdzenie czy zachowano minimalne wynagrodzenie godzinowe, wymaga prowadzenia ewidencji czasu pracy. Sposób potwierdzania czasu wykonania umowy (zlecenia bądź świadczenia usług) powinien być uregulowany w umowie. Co prawda, nie jest to bezwzględne wskazane (ustawa o płacy minimalnej nie wprowadza żadnych konkretnych wytycznych co do sposobu potwierdzania godzin pracy), jednakże taki zabieg ułatwi w czasie ewentualnej kontroli proste wykazanie zasad ewidencji.

POLECAMY W SERWISACH