• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Elektroniczna dokumentacja medyczna od 2018 r.? To nie jest przesądzone!

ms
18-11-2016, 08:32
Elektroniczna dokumentacja medyczna od 2018 r.? To nie jest przesądzone! EDM ad acta? (foto: pixabay)
Ministerstwo Zdrowia wcale nie jest przekonane, że wymóg wdrożenia przez placówki medyczne tzw. elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r.

Taki wniosek można wysnuć z odpowiedzi, jakich udzielił na kilka pytań posłanki Anny Nemś wiceminister zdrowia Piotr Gryza.

Pytanie: Czy zakładany termin powszechnego, obowiązkowego wdrożenia systemu EDM jest realny?
Odpowiedź:
Trwają analizy w zakresie zasadności ewentualnego uruchomienia prac legislacyjnych mających na celu wydłużenie tego terminu.

Pytanie: Czy Ministerstwo Zdrowia monitoruje poziom przygotowań placówek medycznych do wprowadzenia tego systemu?
Odpowiedź: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), wspólnie z NFZ, przygotowało II edycję szczegółowego badania podmiotów leczniczych, którego przedmiotem było pozyskanie informacji:
- o stanie zaawansowania prac związanych z przygotowaniem do wprowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej;
- o rozwoju działań telemedycznych w podmiotach leczniczych;
- o posiadanych zasobach i infrastrukturze sprzętowej.

Obecnie trwa analiza pozyskanych informacji.

Przeprowadzone zostało także badanie ankietowe wśród podmiotów podległych ministrowi zdrowia, dotyczące informacji o stanie wytwarzania i wdrożenia EDM przez podmioty ustawowo zobowiązane do wytwarzania i prowadzenia takiej dokumentacji.

Pytanie: Jakie przyczyny są najczęściej powodem opóźnień w procesie wdrażania EDM?
Odpowiedź: Najczęstszymi powodami opóźnień w procesie wdrażania EDM są braki odpowiedniej infrastruktury sprzętowej do obsługi systemów informatycznych wspierających elektroniczną dokumentacje medyczną oraz brak środków finansowych na wdrożenie lokalnych systemów, obsługujących EDM.

Pytanie: Czy resort zdrowia bierze pod uwagę przedłużenie okresu przejściowego, z możliwością gromadzenia dokumentacji medycznej w formie cyfrowej i tradycyjnej, jeżeli stan przygotowań placówek medycznych do wprowadzenia EDM będzie niewystarczający?
Odpowiedź: Wyniki prowadzonych analiz będą miały znaczenie przy działaniach podejmowanych przez ministra zdrowia w kwestii ewentualnych zmian terminu obowiązkowego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Przesunięcie terminu uzależnione jest także od ukończenia prac nad Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Ewentualna prolongata będzie wynikać z ostatecznego kształtu prac koncepcyjnych z udziałem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie e-dowodów osobistych oraz innych elektronicznych dokumentów.

Pytanie: Czy resort zdrowia planuje wprowadzić różnego rodzaju mechanizmy, które motywowałyby placówki medyczne do wdrożenia EDM bez zbędnych opóźnień? Jeśli tak, to jakiego rodzaju?
Odpowiedź: Mechanizmy takie obecnie już funkcjonują, m.in. na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, ze zm.) przewidziana jest dodatkowa punktacja za prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej przez placówki medyczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH