PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

EDM bez tajemnic: udostępnianie dokumentacji w SIM

CSIOZ/szaft
17-03-2014, 07:52
EDM bez tajemnic: udostępnianie dokumentacji w SIM EDM bez tajemnic: udostępnianie dokumentacji w SIM (Fot. Fotolia/PTWP)
Jak już wiemy z poprzednich odcinków cyklu, za udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej odpowiadają usługodawcy. Odpowiadają oni również za udostępnianie EDM m.in. w ramach systemu informacji medycznej (SIM). Szczegóły znajdujemy w wytycznych dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Opracowali je specjaliści z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

SIM jest systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Usługodawcy zamieszczają w SIM dane umożliwiające pobranie danych zawartych w EDM przez uprawnione osoby lub pobranie dokumentów elektronicznych niezbędnych do prowadzenia diagnostyki, ciągłość leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej w SIM

Usługodawcy udostępniają w systemie informacji medycznej elektroniczną dokumentację medyczną w formacie XML. Jej zakres zgodny jest z zakresem umieszczonym w definicji dokumentacji medycznej przedstawionej w niniejszym dokumencie, przytoczonej na podstawie zapisów ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. EDM może zawierać również pliki multimedialne, będące w szczególności wynikiem diagnostyki obrazowej. W takim wypadku dopuszczalnym formatem wymiany danych jest standard DICOM.

Struktura logiczna elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa powyżej umieszczana jest w repozytorium interoperacyjności, w portalu edukacyjno-informacyjnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra zdrowia. Obecnie prowadzone są prace standaryzacyjne związane z określeniem struktur logicznych EDM. Warto jedna pamiętać, że jest ona zbudowana w formie hierarchicznych struktur danych w odniesieniu do wszystkich rodzajów zdarzeń medycznych i plików multimedialnych, będących w szczególności wynikiem diagnostyki obrazowej.

Udostępnianie EDM przez SIM uprawnionym podmiotom realizowane jest poprzez elektroniczną transmisję danych z wykorzystaniem zdefiniowanych komunikatów. Komunikaty te są zgodne z wzorcami struktury logicznej elektronicznych komunikatów opisanych za pomocą formatu XML/XSD i standardu wymiany i interpretacji danych medycznych związanych z diagnostyką obrazową DICOM.

Należy zwrócić uwagę, że w obszarze systemu informacji medycznej wprowadzono dodatkowe pojęcie dokumentu elektronicznego SIM. Dokumentu tego nie należy mylić z EDM, ponieważ jest on dokumentem elektronicznym zawierającym dane identyfikacyjne usługobiorcy, informacje dotyczące usług medycznych oraz informacje o EDM wytworzonej w placówce medycznej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia komunikaty obejmujące dane z Elektronicznego Dokumentu SIM mają być przekazywane przez podmioty lecznicze na bieżąco, przynajmniej raz dziennie.

Schemat przesyłania Elektronicznych Dokumentów SIM wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej


schemat EDM 

 

Na podstawie "Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej"   

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH