• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

EDM bez tajemnic: przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej

szaft
19-02-2014, 10:28
EDM bez tajemnic: przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej EDM bez tajemnic: przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej (Fot. Fotolia/PTWP)
Dokumentacja medyczna wewnętrzna musi być przechowywana przez podmiot, który ją sporządził zaś dokumentacja zewnętrzna w postaci zleceń lub skierowań musi być przechowywana przez podmiot, który zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne. To kolejna z wytycznych dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Opracowali je specjaliści z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Wytyczne dotyczące przechowywania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej określa rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Według wytycznych CSIOZ, miejsce przechowywania bieżącej dokumentacji wewnętrznej określa podmiot, przy czym dopuszcza się przechowywanie dokumentacji poza placówką medyczną na serwerze dedykowanym, na wirtualnym serwerze dedykowanym lub na serwerze wirtualnym w środowisku współdzielonym, ale tylko w tzw. „prywatnej chmurze" .

Podmiot przechowujący dokumentację medyczną jest odpowiedzialny za zapewnienie należytych warunków zabezpieczających dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

Repozytorium, w którym przechowywana jest EDM musi spełniać następujące wymogi dotyczące zabezpieczeń i sposobów udostępniania:
1. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą,
2. zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji,
3. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,
4. identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian [...],
5. udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF,
6. eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym,
7. wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu.

Dodatkowo podmiot przechowujący Elektroniczną Dokumentację Medyczną musi:
- systematycznie dokonywać analizy zagrożeń,
- opracowywać i stosować procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania,
- stosować środki bezpieczeństwa adekwatne do zagrożeń,
- na bieżąco kontrolować funkcjonowanie wszystkich organizacyjnych i techniczno - informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowo dokonywać oceny skuteczności tych sposobów,
- przygotowywać i realizować plany przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.

CSIOZ przypomina , że w przypadku przeniesienia dokumentacji do innego systemu teleinformatycznego, do przeniesionej dokumentacji przyporządkowuje się datę przeniesienia oraz informację, z jakiego systemu została przeniesiona.

Na podstawie "Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej" 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH