PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

EDM bez tajemnic: archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej

ŁS
15-04-2014, 12:25
EDM bez tajemnic: archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej EDM bez tajemnic: archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej (źródło: Fotolia/PTWP)
Placówki medyczne zobowiązane są do przechowania dokumentacji medycznej przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. Od tej zasady są jednak wyjątki – przypomina Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Eksperci CSIOZ zwracają jednocześnie uwagę na to, aby wybierane przez świadczeniodawców systemy do EDM, sygnalizowały upłynięcie okresu przechowywania dokumentacji w celu zakwalifikowania jej do zniszczenia.

Wyjątki od 20-letniego przechowywania dokumentacji medycznej dotyczą:

- dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),
- zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie),
- skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia),
- dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Wymogi placówek wynikają z ustawy z 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).

Jak przypomina CSIOZ, ustawa ta precyzuje także kroki, które powinny podjąć podmioty lecznicze, po upływie przewidzianych powyżej terminów. I tak niszczenie (brakowanie) dokumentacji elektronicznej po upływie okresu jej przechowywania musi nastąpić poprzez fizyczne usunięcie dokumentów i danych źródłowych.

Rozporządzenie w par. 58 ust. 7 dopuszcza możliwość archiwizacji dokumentacji przez inny podmiot (niż ten, w którym dokumentacja jest gromadzona), pod warunkiem zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych.

Eksperci CSIOZ zwracają uwagę na fakt, że system archiwizujący dokumentację medyczną musi sygnalizować upłynięcie okresu przechowywania dokumentacji w celu zakwalifikowania jej do zniszczenia. Dotyczy to zarówno wysłania takiej informacji w ramach systemu EDM usługodawcy, jaki i komunikacji z platformą P1 - w celu usunięcia zgromadzonej tam dokumentacji (dot. recept, skierowań, zleceń) lub indeksów do dokumentacji przechowywanej w systemie usługodawcy.

Dodatkowo, Rozporządzenie nakazuje zapewnienie możliwości przekazywania pacjentowi (lub jego przedstawicielom ustawowym) dokumentacji indywidualnej wewnętrznej przewidzianej do zniszczenia. Pacjent powinien być odpowiednio wcześniej poinformowany o dacie niszczenia dokumentacji.

Na podstawie "Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej"  

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH