• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

„Dźwignia rozwoju turystyki stomatologicznej” nie zasługuje na dofinansowanie unijne

ms
05-01-2018, 10:13
„Dźwignia rozwoju turystyki stomatologicznej” nie zasługuje na dofinansowanie unijne Dofinansowanie projektu w zakresie stomatologii (foto: pixabay)
Centrum Stomatologii Rodzinnej w Kielcach nie uzyskało wsparcia unijnego na realizację projektu „Klinika implantologii i protetyki dźwignią rozwoju turystyki medycznej”. Sprawa trafiła do WSA w Kielcach.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (ZWŚ), jako instytucja zarządzająca - poinformował Centrum Stomatologii Rodzinnej, że wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu „Klinika implantologii i protetyki dźwignią rozwoju turystyki medycznej" został odrzucony. Projekt nie uzyskał wymaganego minimum punktów (co najmniej 60 proc. maksymalnej możliwej liczby).

Mniejsza od oczekiwanej liczba punktów za wdrożenie projektu wynikała m.in. z następujących ustaleń ZWŚ:

Konkurencyjność przedsięwzięcia
Realizacja projektu nie wpłynie na znaczący wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa, gdyż na terenie kraju działają już gabinety stomatologiczne oferujące usługi z użyciem systemu CEREC. Zatem zakup nowoczesnych środków trwałych nie spowoduje powstania nowych usług, ani nowego ostatecznego produktu w stosunku do innych i na poziomie wyższym niż wojewódzki. Tym samym o oddziaływaniu projektu można mówić jedynie w skali rynku regionalnego.

Innowacyjność
Z opinii wydanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi wynika, że zakup: CBCT, CEREC oraz jednostki laserowej pozwoli wnioskującej firmie na wprowadzenie do firmy innowacyjności procesowej, produktowej i organizacyjnej znanej i stosowanej w Polsce nie dłużej niż trzy lata, a na świecie nie dłużej niż pięć lat.

W związku z taką opinią Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie przychylił się do opinii wnioskodawcy i nie uznał innowacyjności, która polega na wprowadzeniu na rynek usługi stosowanej w skali Europy w okresie do trzech lat.

Wdrożenie prac badawczo - rozwojowych
Celem projektu, jak wskazuje w dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawczyni - jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług medycznych nastawionych na rozwój turystyki medycznej. Zakładany cel zostanie osiągnięty poprzez wyposażenie kliniki stomatologicznej w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt, a nie dzięki wdrożeniu wyników prac związanych z badaniami i analizami rezultatów zastosowania lasera stomatologicznego (dioda niebieska).

Wnioskodawczyni załączyła umowę o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej, z treści której wprost wynika, że przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła w postaci: badań i analizy wyników zastosowania urządzenia - laser stomatologiczny (dioda niebieska).

ZWŚ stwierdził, że analiza dokumentacji wskazuje, iż nie można mówić o wdrożeniu prac B+R na etapie realizacji projektu w ramach usług, które będą świadczone przez wnioskodawcę przy użyciu lasera stomatologicznego (dioda niebieska). Założonym efektem realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług medycznych nastawionych na rozwój turystyki medycznej, dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu.

Wnioskodawczyni nie opisuje w jakim zakresie wdrażane wyniki prac badawczo - rozwojowych są niezbędne przy opracowaniu lub udoskonalaniu produktu, usługi lub procesu, których dotyczy projekt.

SŁOWA KLUCZOWE
środki unijne dla stomatologii   WSA   CEREC 4.3  

POLECAMY W SERWISACH