PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dokumentacja medyczna: restrykcje w wypożyczaniu i tańsze kopiowanie?

ms
06-05-2016, 12:01
Dokumentacja medyczna: restrykcje w wypożyczaniu i tańsze kopiowanie? Kserowanie dokumentacji medycznej jest za drogie? (foto; pixabay)
Prawo w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej trzeba zmienić, w tym wysokie opłaty za jej kopiowanie - nawołuje poseł Daniel Milewski. Co na to Ministerstwo Zdrowia?

- Pacjenci ubiegający się o wydanie dokumentacji medycznej spotykają się z informacjami, że koszt uzyskania odpisów i wyciągów to nawet 0,90 zł za jedną stronę kserokopii. Kiedy jednak historia choroby jest obszerna, koszty uzyskania kopii dokumentacji znacznie rosną, nawet do kilkuset złotych za całość – wylicza poseł Daniel Milewski i pyta ministra zdrowia czy przewiduje zniesienie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta?

Piotr Warczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia uważa, że odstąpienie od pobierania opłaty za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej nie wydaje się zasadne. Miałoby to negatywne skutki dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które ponoszą z tego tytułu określone koszty (czas pracy personelu, koszty materiałów i urządzeń).

Wiceminister przyznał jednak, że z uwagi na fakt, iż obowiązujące rozwiązania nie uwzględniają w optymalny sposób słusznych interesów zarówno pacjentów, jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych - podjęte zostały prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w tym zakresie.

Planowane jest ograniczenie możliwości wypożyczania oryginału dokumentacji medycznej, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu opłaty za udostępnienie jej kopii.

Piotr Warczyński wyjaśnił jednocześnie, że sposoby udostępniania dokumentacji medycznej określone są w art. 27 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186). Jednym z nich jest sporządzenie kopii dokumentacji medycznej, za którą podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę. Maksymalną wysokość opłaty określa ustawa i obecnie nie może ona przekroczyć 0,80 zł za jedną stronę.

Prawdą jest, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może odstąpić od pobrania opłaty z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej, jednak nie odbywa się to automatycznie. Na wniosek pacjenta, każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana i w uzasadnionych przypadkach podmiot może zwolnić pacjenta z takiej opłaty.

Jednocześnie ustawa dopuszcza możliwość nieodpłatnego wypożyczenia pacjentowi oryginału dokumentacji medycznej, np. w celu tańszego sporządzenia jej kopii w punkcie ksero czy w domu. Oryginał po wykorzystaniu należy zwrócić do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
prawa pacjenta   dokumentacja medyczna  

POLECAMY W SERWISACH