PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dokumentacja medyczna: jak ją udostępniać?

en
14-06-2016, 10:57
Dokumentacja medyczna: jak ją udostępniać? Zasady udostępniania informacji medycznej (fot. pixabay)
Każdy kto prowadzi dokumentację ma obowiązek ją udostępniać. Ale w jakiej formie ma to robić?

Aktualne reguły udostępniania dokumentacji (po zmianie ustawy o prawach pacjenta 12 grudnia 2015 r.):
- do wglądu, w tym także do baz danych - w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
- wyciągi, odpisy, kopie lub wydruki;
- oryginał wydany za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
- na informatycznym nośniku danych.

Pacjent ma wybór
To w jakiej formie pacjent życzy sobie uzyskać dostęp do swojej dokumentacji, pozostawione jest do jego decyzji. Dlatego wszelkie próby wprowadzenia do przepisów wewnętrznych postanowień (głównie regulaminów organizacyjnych), ograniczających formy tego dostępu, są z góry skazane na niepowodzenie. Nie można liczyć na to, że wywieszenie w poczekalni informacji „Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie w formie kserokopii” czy też „Gabinet nie udostępnia dokumentacji medycznej drogą elektroniczną” odniesie jakikolwiek skutek.

Wgląd do bazy danych
Należy umożliwić pacjentom dostęp do elektronicznej bazy danych. Pacjenci rzadko korzystają z tej formy, dużo rzadziej niż z prawa wglądu do dokumentacji papierowej. Jeśli jednak pacjent zgłasza żądanie wglądu do dokumentacji, a jest ona prowadzona w formie elektronicznej, wniosek ten należy zrealizować poprzez wyświetlenie pacjentowi treści dokumentacji, umożliwiając zapoznanie się z treścią zapisów.

Wydruk
Należy pamiętać, że w przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana jako papierowy wydruk, osoba upoważniona potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem, zawierającym imię, nazwisko, stanowisko i podpis (§83 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).

Zatem w przeciwieństwie do kopii dokumentacji papierowej, dokonanie wydruku z dokumentacji elektronicznej wiąże się z obowiązkiem opatrzenia takiego wydruku adnotacją o jego zgodności z oryginałem, bez względu na to czy pacjent zgłasza żądanie takiego uwierzytelnienia czy też nie.

Przesłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
Najczęstszym sposobem udostępnienia dokumentacji jest poczta elektroniczna (e-mail), ale mogą to być również inne komunikatory internetowe, a także udostępnianie danych w samym systemie służącym do prowadzenia dokumentacji (np. umożliwienie pacjentowi wglądu i ściągnięcia sobie swojej dokumentacji po zalogowaniu się do systemu).
Uwaga: Faks nie jest środkiem komunikacji elektronicznej.

POLECAMY W SERWISACH