PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Doktorant nie może ukrywać danych osobowych

ms
10-03-2014, 13:17
Doktorant nie może ukrywać danych osobowych Doktorant nie może ukrywać danych osobowych (foto: sxc.hu)
Życie pisze najdziwniejsze scenariusze. Ten dotyczy zasadności przetwarzania danych osobowych mężczyzny, który chciał uruchamiać przewody doktorskie na oddziałach lekarsko - dentystycznych aż sześciu uniwersytetach medycznych.

Osoba, która wniosła skargę do sądu wcześniej lub później rezygnowała ze statusu doktoranta i ponawiała próbę rozpoczęcia studiów w kolejnym ośrodku akademickim. Nie było to jednak regułą, gdyż okazało się, że osoba skarżąca miała już tytuł doktora nauk medycznych.

Co poirytowało zapamiętałego orędownika nauki w działaniach podejmowanych przez uniwersytety medyczne? To, że każda z sześciu placówek uczelnianych z własnej inicjatywy starała się rozpoznać doktorancki wątek życia młodego naukowca.

Tak naprawdę to w sądzie pozwanymi nie były uniwersytety medyczne tylko Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Skarżący nie mógł się pogodzić z werdyktem GIODO, który uznał, że działania wyjaśniające uniwersytetów medycznych były uzasadnione i nie znajdują się w sprzeczności z przepisami.

WSA w Warszawie uznał, że działania uczelni znalazły oparcie w przesłankach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 lub pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. Zgodnie z tymi przepisami ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy: jest to niezbędne w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W tej konkretnej sprawie przesłanką dopuszczalności udostępnienia danych osobowych skarżącego był proces rekrutacji na studia doktoranckie oraz zasada jawności przyznania tytułu doktorskiego. Z tych też przyczyn istotne i usprawiedliwione było wzajemne udostępnienie przez uczelnie także innych niż dane osobowe skarżącego informacji, np. o skreśleniu z listy studentów. Informacje te pozostawały bowiem w ścisłym związku z procesem rekrutacji oraz zasadą jawności przyznania tytułu doktorskiego.

W ocenie sądu, uprawnione jest przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania, imię ojca, serię i numer dowodu osobistego, informacje o przyjęciu na studia doktoranckie, informacje o pobieraniu bądź niepobieraniu stypendiów, informacje o posiadaniu stopnia doktora. Oczywiście nie jest to prawo bezwzględne, gdyż skarżąca osoba mogła zastrzec te dane, ale tego nie zrobiła.
Sygnatura akt: II SA/Wa 1569/13

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ochrona danych osobowych   WSA   uniwersytet   GIODO  

POLECAMY W SERWISACH