PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dlaczego NFZ ściągnął od dentysty prawie 190 tys. zł

ms
08-05-2017, 07:54
Dlaczego NFZ ściągnął od dentysty prawie 190 tys. zł NFZ ściąga pieniądze, duże pieniądze (foto: Fotolia/PTWP)
infoDENT24.pl zapytał NFZ m.in. co było przyczyną nałożenia na Grzegorza Skrzypka, specjalistę chirurgii stomatologicznej - kary umownej 26,9 tys. zł i ściągnięcia przekazanych środków finansowych w łącznej wysokości 157,2 tys zł. Odpowiedzi otrzymaliśmy. Oto one.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje w związku z sytuacją opisaną przez infoDENT24.pl w materiale "Jak dentysta na wojnę z NFZ poszedł i co z tego wyniknie":

- W związku ze zgłoszeniami w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie podjął decyzję  o wysłaniu do świadczeniobiorców wykazanych do rozliczenia przez lek. dent. Grzegorza Skrzypka pism z wykazem świadczeń chirurgii stomatologicznej za lata 2010-2013r. z prośbą o przekazanie informacji odnośnie udzielonych im świadczeń i odesłanie wypełnionej ankiety na adres Oddziału Funduszu.

Ankiety wysłano w celu potwierdzenia czy świadczenia zostały pacjentom wykonane (z dopłatą czy też bez) i prawidłowo rozliczone. Wysłanie ankiet było skutkiem zgłoszeń nieprawidłowości jakie składali świadczeniobiorcy dotyczących rozliczeń wykazywanych przez Grzegorza Skrzypka.

Mając na uwadze informacje uzyskane z ankiet od świadczeniobiorców, potwierdzające występowanie nieprawidłowości, POW NFZ przeprowadził kontrolę realizacji umowy za okres 2010-2013 w zakresie świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

W trakcie postępowania kontrolnego zespół kontrolny dokonał ustaleń na podstawie wpisów w historiach chorób, które zostały dokonane przez G. Skrzypka, biorąc też pod uwagę odpowiedzi pacjentów zawarte w ankietach.

POW NFZ negatywnie ocenił realizacje umów w latach 2010-2013 z uwagi na udzielanie świadczeń niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: pobieranie opłat od pacjentów za świadczenia gwarantowane, rozliczanie nie udzielonych świadczeń, przedstawianie do rozliczenia świadczeń udzielonych w trybie prywatnym.

Dyrektor Oddziału NFZ nałożył karę umowną w łącznej wysokości 26 888,74 zł na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit e Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008r. Nr 81 poz. 484) oraz wezwał do zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w łącznej wysokości 157 203,48 zł.

Kontrolowany świadczeniodawca, zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem, wynikającym z art. 160 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, złożył zażalenie na czynności Dyrektora POW do Prezesa NFZ. Prezes NFZ nie uwzględnił powyższego zażalenia, tak więc uznał przeprowadzone czynności kontrolne za zasadne.

Proces odwoławczy w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został wyczerpany i nie ma podstaw oraz możliwości prawnych weryfikacji stanowiska w zakresie nałożonych kar umownych. Zakwestionowane kwoty i kary umowne zostały odzyskane przez POW NFZ.

POLECAMY W SERWISACH