PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dlaczego dentystka nie miała umowy o pracę, chociaż chciała ją mieć

ms
20-11-2017, 11:20
Dlaczego dentystka nie miała umowy o pracę, chociaż chciała ją mieć Dentystka nie na etacie (foto: pixabay)
Była umowa o pace, czy nie było? Dentystka twierdziła, że była, sąd uznał, że nie.

Dentystka, chcąc uzyskiwać wyższe dochody, w pełni świadomie i dobrowolnie zdecydowała się rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, a następnie zawrzeć umowy cywilnoprawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, chociaż wcześniej łączyła ją ze stroną pozwaną umowa o pracę.

Dentystka zawarła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz:
- przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej wybrała formę opodatkowania podatkiem linowym, dostępnym tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
- zawarła umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Powódka, jako lekarz dentysta z pewnością znała w chwili rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej regulacje ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., w tym art. 50 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym lekarz mógł wykonywać:
- indywidualną praktykę lekarską,
- indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
- indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską,
- indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, prowadzonego przez okręgową radę lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki. Powódka wpis taki uzyskała.

Wszystko to w ocenie Sądu wskazuje jednoznacznie, iż powódka, rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, nie miała zamiaru kontynuować istnienia pomiędzy nią a pracodawcą stosunku pracy.

Dentysta prowadzący praktykę stomatologiczną przez cały okres współpracy z dentystką nigdy nie wydawał jej wiążących poleceń, a poza tym:
- grafik godzin ustalany był pomiędzy stronami za obopólnym porozumieniem, z uwzględnieniem potrzeb osobistych i rodzinnych powódki;
- dentystka nie miała nad sobą osoby przełożonego, który nadzorowałby jej pracę, z czego w pełni zdawała sobie sprawę;
- nikt nie kontrolował godzin przybycia i wyjścia powódki z gabinetu;
- dentystka nie miała obowiązku zgłaszania wyjść w godzinach pracy gabinetu;
- powódka nie składała wniosków urlopowych, tylko informowała stronę pozwaną o planowanej nieobecności, za czas której nie otrzymywała wynagrodzenia, albowiem te należało się tylko za faktycznie udzielone świadczenia w procentowo ustalonej wysokości.

SŁOWA KLUCZOWE
Prawo pracy   praca dla dentysty  

POLECAMY W SERWISACH