• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentystka z powodzeniem powalczyła z ZUS o emeryturę

ms
04-02-2016, 09:50
Dentystka z powodzeniem powalczyła z ZUS o emeryturę Emerytura dla dentystki
ZUS odmówił prawa przyznania do emerytury, ponieważ dentystka nie wykazała 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. W sądzie powódka prawo to jednak udowodniła.

Dentystka, wniosek o ustalenie prawa do emerytury, złożyła 29 kwietnia 2014 r. Ubezpieczona dołączyła świadectwo pracy wystawione 17 lutego 1999 r. przez lecznicę. Z dokumentu wynikało, że stomatolog wykonywała w tym zakładzie pracę na stanowisku młodszego asystenta od 12 sierpnia 1978 r. do 30 września 1998 r. - w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 października 1998 r. do 31 stycznia 1999 r. - na pół etatu.

Dentystka nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, a już 1 stycznia 1999 r. legitymowała się stażem pracy w wymiarze 21 lat, 4 miesięcy i 16 dni.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że prawo do wcześniejszej emerytury dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (z uwagi na datę urodzenia wnioskodawczyni) regulują przepisy art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 748) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983, Nr 8, poz. 43 ze zm.).

Prawo do emerytury nabywają ubezpieczeni po osiągnięciu wieku przewidzianego m. in. w art. 32, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 1999 r.) spełnili enumeratywnie określone przesłanki:
a) posiadają okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat- dla mężczyzn;
b) legitymują się okresem składkowym i nieskładkowym, o którym mowa w art. 27.

Sąd Okręgowy wskazał, że wprawdzie wnioskodawczyni nie przedłożyła świadectwa pracy stwierdzającego wykonywanie pracy w szczególnych warunkach, jednakże sytuacja taka nie wyłącza możliwości ubiegania się o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym.

Według Sądu, przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało, że dentystka przez 16 lat, 7 miesięcy i 16 dni (po wyłączeniu okresów urlopów bezpłatnych), w ramach obowiązującego ją pełnego wymiaru czasu pracy, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywała prace lekarza stomatologa wymienione w wykazie A, dziale XII, pod pozycją 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. W stosowanym pomocniczo zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. MZ Nr 8 poz.40 ze zm.) w załączniku nr 1 - do tego zarządzenia - zawierającym wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę, w wykazie A dziale XII (dotyczącym służby zdrowia i opieki społecznej) pod poz. 2b pkt 1 wyszczególniono prace lekarzy stomatologów przyjmujących pacjentów.

SŁOWA KLUCZOWE
emerytura   Prawo pracy   ZUS   sąd  

POLECAMY W SERWISACH