PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentystka w ciąży zawalczyła o wysokie świadczenia ZUS

ms
10-02-2016, 10:58
Dentystka w ciąży zawalczyła o wysokie świadczenia ZUS Dentystka w ciąży a świadczenia socjalne (foto: pixabay)
Dentystka rozwiązała umowę o pracę i zaczęła wykonywać identyczne obowiązki, ale w ramach działalności gospodarczej. ZUS stwierdził, że w zaistniałej sytuacji kobieta nie rozpoczęła działalności w ramach firmy, ponieważ wykonywała takie same czynności jak w czasie, gdy była pracownikiem lecznicy. To oczywiste, że stomatolog chciała w ten sposób uzyskać wysoki zasiłek macierzyński. ZUS skierował sprawę do sądu.

Ani ZUS, ani sąd okręgowy, rozpatrujący tę sprawę, ani później sąd apelacyjny nie mieli wątpliwości, że rozwiązanie przez ciężarną dentystkę umowy o pracę i realizowanie takich samych obowiązków zawodowych, ale już jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, miało na celu osiągnięcie wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Za takim scenariuszem przemawiały fakty:
- rozwiązanie, za porozumieniem stron, umowy o pracę (zaledwie 1600 zł brutto);
- od następnego dnia realizowanie takich samych obowiązków zawodowych już jako osoba prowadząca działalność gospodarczą;
- udostępnienie dentystce przez właścicielkę lecznicy środków pracy: lokal, sprzęt, wyposażenie, materiały oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia praktyki stomatologicznej;
- zadeklarowanie podstawy wymiaru składek w wysokości 9.365 zł miesięcznie (zdecydowanie powyżej uzyskiwanych przychodów);
- po miesiącu i ośmiu dniach od zmiany formy realizowania obowiązków służbowych - dentystka przebywała przez niemal trzy miesiące na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym dentystka domagała się przyznania jej zasiłku chorobowego;
- bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim stomatolog przebywała przez rok na urlopie macierzyńskim, w związku z tym domagała się przyznania jej zasiłku macierzyńskiego.

ZUS odmówił przyznania zasiłków, twierdząc, że dentystka, prowadząc firmę, realizowała identyczne obowiązki służbowe, jak w okresie gdy zatrudniona była na etacie. Wniosek oczywisty, że zrezygnowanie ze statusu pracownika było zabiegiem służącym jedynie osiągnięciu wysokich zasiłków chorobowego i macierzyńskiego.

Zdaniem sądów obu instancji, zadeklarowana przez dentystkę podstawa wymiaru składek była kilkakrotnie wyższa niż osiągany przez nią dochód z tytułu zawartej umowy o pracę. W ocenie sądu, nie może budzić wątpliwości, iż zmiana tytułu ubezpieczenia z umowy o pracę na umowę o świadczenie usług wykonywanej w ramach indywidualnej praktyki stomatologicznej została dokonana w sposób świadomy i przemyślany po to, aby dentystka miała możliwość uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Z tym jednak, że takie działanie nie jest zabronione prawem, a skoro tak, to ZUS nie miał prawa, aby odmówić wypłacenia zasiłków socjalnych. W ramach umowy o świadczenie usług wnioskująca realizowała taką samą pracę, w tym samym miejscu, używając wszelkich materiałów i narzędzi dotychczasowego pracodawcy, a elementem zasadniczo różnicującym obie umowy, choć nie jedynym, była wysokość osiąganego z tego tytułu dochodu.

Z punktu widzenia moralnego takie zachowanie może budzić wątpliwości, natomiast brak jest podstaw do zakwestionowania takiego działania z punktu widzenia prawnego. Takie działanie zmierzało do zwiększenia stopnia zabezpieczenia socjalnego rodziny wnioskującej. Zarówno: nawiązanie, rozwiązanie umowy o pracę, a także podjęcie działalności gospodarczej są czynnościami pozostającymi w zakresie swobodnej woli stron.

Usługi dentystyczne mogą być świadczone w oparciu o różną podstawę prawną. Sąd przyznał, że jedyną dopuszczalną w tym zakresie formą nie jest umowa o pracę. Tym bardziej, że z art. 22 k. p. brak jest domniemania istnienia stosunku pracy. Podkreślenia wymaga, iż ciąża nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość rozwiązania umowy o pracę i nawiązania współpracy na innej podstawie prawnej. Brak jest przepisu sankcjonującego taki zakaz. Nie ma regulacji pozbawiających umowę zwartą w takiej sytuacji jakichkolwiek walorów prawnych. Zdaniem sądu (apelacyjnego i okręgowego) brak jest podstaw do podważenia ważności dokonywanych czynności prawnych, w tym podjęcia działalności gospodarczej.

Sygnatura akt III AUa 575/15.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ZUS   ubezpieczenia zdrowotne   umowa o dzieło  

POLECAMY W SERWISACH