• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentystka: urlop macierzyński a chorobowe

ms
12-07-2017, 11:31
Dentystka: urlop macierzyński a chorobowe Potyczki z ZUS
Dentystka prowadziła działalność gospodarczą w formie gabinetu dentystycznego. Z tego tytułu zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale gdy po okresie urlopu macierzyńskiego wystąpiła po zasiłek chorobowy - nie dostała nic.

Walka z ZUS o zasiłek choroby oparła się o sąd.

Dentystka, prowadząca działalność gospodarczą w formie gabinetu dentystycznego, urodziła dziecko. W związku z tym przebywała na urlopie macierzyńskim. Pod koniec tego urlopu zaszła w ciążę, a po zakończeniu okresu zasiłku macierzyńskiego otrzymała zwolnienie lekarskie.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie wyrejestrowała się z ubezpieczenia zdrowotnego i nie zgłosiła się ponownie do dobrowolnego ubezpieczenia społecznego.

Dentystka wniosła o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, ale z datą o miesiąc wcześniejszą niż data wniosku.

W okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego dentystka faktycznie nie wykonywała czynności zawodowych. W tym okresie ubezpieczona opłacała jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy dentystce przysługiwało prawo do zasiłku chorobowego bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, w sytuacji, gdy kobieta przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dopiero po miesiącu od ustania zasiłku macierzyńskiego.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego uważane jest za osobny tytuł ubezpieczenia społecznego. Wśród osób objętych obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi wymienione są osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego prowadzenie działalności pozarolniczej przestaje być tytułem podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, stając się jedynie tytułem do podlegania im dobrowolnie. Dobrowolny charakter wskazanych rodzajów ubezpieczeń oznacza zaś, że nie może im towarzyszyć ubezpieczenie chorobowe.

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Jedyny wyjątek od tej zasady to objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku, ale tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:
1) od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony;
2) w przypadku niektórych grup ubezpieczonych, w tym osób prowadzących działalność pozarolniczą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie;
3) od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

SŁOWA KLUCZOWE
ZUS   choroba zawodowa  

POLECAMY W SERWISACH