PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentystka nie powinna się była ubezpieczyć, bo … dostawałaby za wysokie świadczenia!

ms
21-11-2017, 12:55
Dentystka nie powinna się była ubezpieczyć, bo … dostawałaby za wysokie świadczenia! ZUS: w ciąży nie wolno się wysoko ubezpieczać (foto: pixabay)
Do takiej konstatacji doszedł ZUS, kwestionując zasadność zarejestrowania działalności gospodarczej przez dentystkę, która poczyniła taki krok będąc - o zgrozo - w ciąży.

W ocenie organu rentowego brak było przekonywujących dowodów na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Co gorsza dentystka zadeklarowała jako podstawę do odprowadzania składki kwotę 9365 zł. To w ocenie ZUS miało umożliwić otrzymywanie wysokich świadczeń z tytułu ciąży i macierzyństwa.

Sprawa trafiła do sądu.

Skarżąca twierdziła, że ZUS zupełnie bezpodstawnie przyjął, iż działalność gospodarcza nie była prowadzona w świetle przedłożonych dowodów.

Sąd ustalił, że:
- dentystka zawarła na dwa lata umowę kontraktową na udzielanie świadczeń z zakresu usług stomatologicznych z podmiotem, w którym uprzednio była zatrudniona (tę formę realizowania świadczeń przez dentystkę zakończono);
- w umowie określono m.in. zakres usług jakie dentystka miała wykonywać oraz ustalono, że będzie ona korzystać nieodpłatnie ze sprzętu spółki partnerskiej;
- dentystka zarejestrowała się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność pod firmą Usługi dentystyczne A. A;
- przy świadczeniu usług w ramach własnej działalności gospodarczej rozliczenia z ZUS obciążały dentystkę, która dla spółki musiała wystawić tylko jedną fakturę miesięcznie z tytułu zapłaty za wykonane usługi;
- dentystka z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (jako podstawę naliczania składek zadeklarowała kwotę 9365 zł);
- w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dentystka dokonywała zakupów związanych z przedmiotem jej działalności oraz nabywała rzeczy o charakterze pomocniczym;
- dentystka dokonała także wpłaty do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na kwotę 80 zł za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- skarżąca zawarła ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza dentysty.

Ciąża!
Faktem było, że w dacie zarejestrowania działalności gospodarczej wnioskodawczyni była w ciąży. Po siedmiu miesiącach urodziła dziecko.

Sąd po stronie dentystki
Sąd uznał, że motywacja wnioskodawczyni w kontekście ciąży i zbliżającego się terminu porodu, wydaje się być w pełni racjonalna.

Trudno uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego dążenie kobiety w ciąży do zapewnienia sobie i dziecku ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli taką możliwość dają jej przepisy prawa.

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku kiedy kobieta w ciąży faktycznie podejmuje działalność gospodarczą i ją wykonuje - objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu niezdolności do pracy w czasie ciąży, a następnie świadczeniami z tytułu macierzyństwa - nie może być uważane jako działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

SŁOWA KLUCZOWE
Prawo pracy   ZUS  

POLECAMY W SERWISACH