PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta z prawem wykonywania zawodu w Niemczech może leczyć także w Polsce

29-10-2012, 05:45
Wyrok sądowy (foto: infoDENT24.pl)
Wyrok sądowy (foto: infoDENT24.pl)
Odmowa prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty medykowi w państwie unijnym, którego jest obywatelem po okresie pracy zawodowej na terenie innego kraju UE jest sprzeczna z regulacjami UE wyrokował WSA w Warszawie w sprawie polskiego lekarza, który po pobycie w Niemczech chciał bez warunków wstępnych 

rozpocząć pracę w gabinecie stomatologicznym w Polsce (VII SA/Wa 492/10).

Lekarz dentsta uzyskał w Niemczech kwalifikacje zawodowe (po uzupełnieniu różnic programowych pomiędzy studiami, które ukończył w Polsce, a obowiązującymi w Niemczech). Fakt uzyskania w Niemczech kwalifikacji zawodowych (zgodnie z wymogami unijnymi) potwierdzony został zaświadczeniem wydanym 28 września 2009 r. przez Federalne Ministerstwo Zdrowia (Bundesministerium fur Gesundheit). Wynika z niego, że polski lekarz dentysta uzyskał wykształcenie lekarsko - dentystyczne w Polsce i w Niemczech. Poziom tego wykształcenia został uznany jako równoważny z wykształceniem lekarza dentysty w Niemczech. Umiejętności zawodowe lekarza dentysty w Niemczech odpowiadają wszystkim minimalnym wymogom zawartym w prawie unijnym.

W przypadku dużej grupy zawodów m.in. zawodu lekarza dentysty, powinna być zastosowana zasada automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie skoordynowanych, minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia.

Szczegółowe przepisy unijne określają wymogi uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty przez obywatela państwa członkowskiego posiadającego dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą. W Polsce medyk, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, jest zobowiązany odbyć staż podyplomowy lub uzyskać uznanie stażu podyplomowego odbytego poza granicami Polski za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Polsce oraz złożyć z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (zastępuje go LDEK). Co do zasady jednak polski minister zdrowia uznaje staż odbyty w innym państwie członkowskim za równoważny (w całości lub w części) ze stażem podyplomowym odbytym w Polsce.

Wydawać się mogło, że problemów nie powinno być. Naczelna Rada Lekarska uznała jednak, że dokumentacja lekarza dentysty nie jest kompletna. WSA przyznał rację skarżącemu się na takie stanowisko NRL. Sąd wskazał, że istnieje zakaz stosowania przepisu bardziej dolegliwego, który oznacza, że w przypadku gdy przepis prawa krajowego, czy unijnego jest bardziej dolegliwy, to zastosowanie ma przepis korzystniejszy. W tym przypadku to przepisy szczegółowe obowiązujące na terenie Niemiec.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   WSA   prawo wykonywania zawodu   Prawo pracy  

POLECAMY W SERWISACH