PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta w szkole: jest zarządzenie, będą problemy

ms
31-08-2015, 08:01
Dentysta w szkole: jest zarządzenie, będą problemy Dentysta w szkole (foto: pixabay)
Rząd zrobił to czego oczekiwali politycy. Jest zarządzenie prezesa NFZ, premiujące kontraktowanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Zarządzenie jest, ale czy w ten sposób powrócą gabinety dentystyczne do szkół? Pytania pozostają.

NFZ projekty stosownych uregulowań przedstawił do konsultacji. Wiele zastrzeżeń zgłosiło prezydium NRL, uwagi sformułował także Rzecznik Praw Dziecka. W zasadzie najważniejsze postulaty nie zostały uwzględnione w procesie stanowienia prawa. Źle to wróży objęciu dzieci i młodzieży opieką stomatologiczną w szkołach.

Zarządzenie prezesa NFZ Nr 52/2015/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, uwzględnia jedną z mniej istotnych uwag NRL Samorządowcy wskazywali, że użyte w projektach zarządzeń określenie „placówka oświatowa” jest nieprecyzyjne. W zarządzeniu znikło określenie „placówka oświatowa”, a pojawiło się sformułowanie „szkoła”.

NRL zauważyła także, iż realizowanie opieki stomatologicznej dzieci w ramach gabinetów stomatologicznych w szkołach nie może się udać przy pozostawieniu wymogów zapewnienia pracy poradni w godzinach popołudniowych. Praca gabinetu usytuowanego w szkole w godzinach popołudniowych jest wymogiem nadmiarowym i nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania gabinetu w ramach szkoły – zaznacza NRL.

Być może ze względu na tę uwagę - w zarządzeniu Nr 52/2015/DSOZ dopisano akapit:

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu na obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego może wyrazić zgodę na realizację świadczeń stomatologicznych w szkole w godzinach innych niż określone jako wymagane w niniejszym zarządzeniu.

To w zasadzie wszystkie zmiany, jakie w toku konsultacji przepisów zarządzenia uwzględnił NFZ, tymczasem postulatów zasadniczych korekt było zdecydowanie więcej.

Co mówi o zmienionym zarządzeniu prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk?

- Zależy nam na tym, aby jak największa liczba dzieci miała dostęp do opieki stomatologicznej w swoich szkołach. Chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej oraz o wczesne wykrywanie i leczenie próchnicy u dzieci i młodzieży. Liczymy, że dzięki zarządzeniu uda się uruchomić szkolne gabinety  szczególnie w tych oddziałach wojewódzkich, w których dostępność do świadczeń stomatologicznych w szkołach jest niewystarczająca - zapewnia szef NFZ.

Nowe zarządzenie przewiduje, że w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia i świadczenia ogólnostomatologiczne, dodatkowo punktowane będą oferty tych świadczeniodawców, którzy prowadzą gabinet stomatologiczny na terenie szkoły.

 Zarządzenie Nr 52/2015/DSOZ prezesa NFZ
z 27 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

POLECAMY W SERWISACH