PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta totalnie kontrolowany

18-12-2012, 05:22
Dentysta totalnie kontrolowany (foto: sxc.hu)
Dentysta totalnie kontrolowany (foto: sxc.hu)
Dentysta, jak mało kto, narażony jest na różnorodne kontrole. Nie ma chyba drugiego wolnego zawodu, reprezentanci którego spodziewać się mogą równie często inspekcji. Przy przekroczeniu pewnej granicy -  rzeczywistość staje się groteskowa.

Dentysta może być zaskarżony:

- do rzecznika odpowiedzialności zawodowej - organu okręgowej izby lekarskiej;

- do rzecznika praw pacjenta przy wojewódzkim oddziale NFZ;

- do centrali NFZ;

- do dyrektora lub kierownika podmiotu leczniczego lub ordynatora oddziału.

Czytaj także: Dentysta administrator: Jak określić obszar przetwarzania danych osobowych?

Dentysta, prowadzący praktykę stomatologiczną, może być kontrolowany przez:

- organy podatkowe (na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa);

- Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych);

- Państwową Inspekcję Sanitarną (na podstawie ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej);

- Państwową Inspekcję Pracy (na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy);

- podmioty z sektora ochrony środowiska (na podstawie ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska)

- GIODO (na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);

- Najwyższą Izbę Kontroli (na podstawie ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli);

- organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego (na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);

- konsultantów krajowych i wojewódzkich (na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia);

- rzecznika praw pacjenta (na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

- przedstawicieli okręgowych rad lekarskich (na podstawie ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty);

- kontrolerów organów administracji miar (na podstawie ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach);

- operatorów publicznych z Centrum Obsługi Finansowej - w sprawie kontroli rejestracji radioodbiorników i odbiorników telewizyjnych (na podstawie ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych).

Dentysta, będący przedsiębiorcą, zobowiązany jest prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.

Przedsiębiorca taki musi dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

Książka kontroli powinna:

- mieć formę zbioru dokumentów;

- zawierać wpisy dokonywane przez organ kontroli;

- służyć przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.

- może być prowadzona w formie elektronicznej.

Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w elektronicznej formie właśnie, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Dane zawarte w książce kontroli, prowadzonej w formie elektronicznej, muszą być potwierdzone w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

(Wykaz powstał na podstawie materiałów NRL).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   kontrole gabinetu   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH