PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta szkolony, czy krojony na kasę?

21-12-2012, 05:13
Dentysta szkolony, czy krojony na kasę?  (foto: sxc.hu)
Dentysta szkolony, czy krojony na kasę? (foto: sxc.hu)
Sytuacja jest taka, że od 1 stycznia 2013 r. powinno zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych. Nie pierwszy to raz lekarz dentysta widzi, że regulacje prawne wprowadzane są za pięć dwunasta. 

Problem w tym, że proponowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania jednoznacznie oznaczają wzrost wydatków po stronie lekarzy dentystów. Anna Lella, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dowodzi, że zwiększone obciążenia wcale nie służą podnoszeniu poziomu kształcenia lekarzy dentystów, nie wynikają także z uzasadnionych kosztów ponoszonych przez podmioty realizujące cykl szkoleń. O co zatem chodzi, jeśli nie wiadomo o co chodzi?

W uzyskanej przez infoDENT24.pl opinii samorządu lekarskiego na ten temat Anna Lella, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej stawia kilka zasadniczych zarzutów. Oto one.

Dlaczego tylko tryb stacjonarny

Projekt rozporządzenia zakłada, niczym nieuzasadnione, ograniczenie systemu szkolenia do formy stacjonarnej (obligatoryjnie zatem uczestnicy szkolenia i wykładowcy muszą znajdować się w czasie szkolenia w tym samym miejscu).

W ocenie NRL zdumiewające jest to, że w toku pośpiesznych prac nad projektem, stał się on nieoczekiwanie bardziej restrykcyjny od formuły prowadzenia studiów stacjonarnych, a określonej w Prawie o szkolnictwie wyższym. Tam bowiem istnieje wymóg, aby co najmniej połowa programu kształcenia realizowana była w formie zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów. Tymczasem dyskutowane właśnie propozycje przepisów przyjęły formułę, zgodnie z którą uczestnicy szkolenia i wykładowcy muszą znajdować się w tym samym miejscu w czasie całego szkolenia.

NRL proponuje, aby:

- wprowadzić możliwość kształcenia się lekarzy na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych np. za pomocą internetu;

- zachować szkolenie stacjonarne, ale jako opcję dla zainteresowanych taką formułą zdobywania wiedzy;

- szkolenia mogły mieć formę mieszaną, przy czym część kształcenia na odległość może być uzupełniona zajęciami o charakterze seminaryjnym, które poświęcone byłyby uzupełnieniu wiedzy, wyjaśnieniu niejasności, czy ćwiczeniom.

NRL przypomina, że:

- e-learningowa forma kształcenia także podlega pełnej kontroli Głównego Inspektora Sanitarnego, zaś efekty nauczania są weryfikowane na podstawie egzaminu;

- lekarze dentyści to osoby z reguły prowadzące działalność zawodową, często z dala od większych ośrodków miejskich (skazanie takich ludzi na przymus wyjazdu na kilka dni do miejsca szkolenia, korzystania z noclegów - wiąże się nie tylko z ponoszeniem zwiększonych, nieuzasadnionych kosztów szkolenia, ale także z dezorganizacją funkcjonowania praktyki lekarskiej);

- inspektor ochrony radiologicznej typu S zajmuje się wyłącznie nadzorem działalności w zakresie stosowania stomatologicznych aparatów rentgenowskich lub do densytometrii kości;

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   inspektor ochrony radiologicznej   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH