PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta na ścieżce zakładania spółki z o. o.

ms
15-01-2018, 09:41
Dentysta na ścieżce zakładania spółki z o. o. Jak założyć spółkę z o. o.
Podczas jednego z etapów przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o. lekarz dentysta ma obowiązek podpisać akt założycielski spółki (który jest zwany potocznie umową spółki z o. o.). Często znaczenie tego dokumentu jest bagatelizowane, przez co nie przywiązuje się do niego należytej uwagi, co z kolei w przyszłości może utrudnić funkcjonowanie spółki -informuje czytelników infoDENT24.pl Marcin Bartyński - radca prawny.

Tymczasem akt założycielski spółki powinien być jak garnitur uszyty na miarę, a nie jak pierwszy lepszy zdjęty w sklepie z wieszaka (i może będzie jakoś pasował). Oczywiście, można się posłużyć wzorem aktu napisanego przypadkowo. Zapewne w oparciu o tak sporządzony akt da się jakoś prowadzić działalność gospodarczą, dlaczego jednak nie skorzystać z możliwości uszycia garnituru na miarę? Tak, żeby dopasować akt założycielski maksymalnie do potrzeb wspólników.

Przyjrzyjmy się teraz najczęściej popełnianym błędom przy sporządzaniu aktów założycielskich.
Jednym z najczęstszych błędów jest powoływanie zarządu na czas określony, np. 5 lat. Wspólnicy zazwyczaj zapominają po upływie tego okresu przedłużyć kadencję członkom zarządu, w skrajnych przypadkach może zaistnieć wątpliwość, czy dana osoba nadal jest członkiem zarządu, czy już nie. Prostym rozwiązaniem tego problemu jest określenie w akcie założycielskim, że zarząd powołuje się na czas nieokreślony.

Innym błędem jest sztywne określenie w akcie założycielskim liczby członków zarządu (np. „zarząd składa się z trzech osób”). Po pewnym czasie może okazać się, że np. jeden z członków zarządu rezygnuje ze swojej funkcji, wskutek czego w skład zarządu wchodzi mniejsza liczba osób, niż przewidziana w akcie założycielskim. Wówczas mamy do czynienia z tzw. zarządem kadłubowym.

Niektórzy prawnicy stoją na stanowisku, że umowy podpisywane przez „zarząd kadłubowy” są nieważne. Szerzej pisałem o tym w artykule: „O zarządzie kadłubowym – czy skład zarząd może mieć wpływ na ważność umowy zawartej przez spółkę?”.

Błędem, który może skutkować odmową wpisu spółki do KRS, jest wybranie dla spółki nazwy identycznej z nazwą innej spółki, która już funkcjonuje w obrocie.

Często zdarza się, że umowy spółki zawierają bardzo niekorzystne regulacje dotyczące zwrotu dopłat wspólnikom.

Czym są dopłaty?
Otóż w życiu wielu spółek pojawia się potrzeba dokapitalizowania przez wspólników. Jeżeli taka potrzeba się pojawi, to wspólnicy mogą podjąć uchwałę, że zobowiązują się uiścić na rzecz spółki uchwaloną przez siebie kwotę dopłat. Oczywiście, mogą oczekiwać od spółki zwrotu tych dopłat. Z tym, że Kodeks spółek handlowych wprowadza bardzo istotne ograniczenia.

Po pierwsze, obowiązek zwrotu dopłat musi zostać poprzedzony kosztownym ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po drugie, zwrot dopłat może nastąpić dopiero po upływie miesiąca od ogłoszenia.

Po trzecie, dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Kodeks spółek handlowych dopuszcza wprost możliwość wyłączenia tych ograniczeń. Wystarczy odpowiedni zapis w akcie założycielskim/umowie spółki. Tymczasem wiele umów spółek nie dość, że nie tylko nie wyłącza ograniczeń zwrotu dopłat, lecz wręcz powtarza te niekorzystne dla wspólników regulacje.

Marcin Bartyński - radca prawny, autor bloga przeksztalceniewspolkezoo.pl, specjalizujący się w przekształceniach i w obsłudze transakcji sprzedaży przedsiębiorstw, w tym podmiotów leczniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH