PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta może ponieść prawne konsekwencje nawet w przypadku sukcesu w leczeniu

ms
02-03-2016, 09:30
Dentysta może ponieść prawne konsekwencje nawet w przypadku sukcesu w leczeniu Radca prawny Michał Grabiec (foto: archiwum)
Wielu lekarzy dentystów nie zdaje sobie sprawy z tego, że źródłem poważnych problemów może być naruszenie nie tylko prawa do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, ale także innych praw pacjenta.

Pacjent w kontaktach z leczącym go stomatologiem korzysta z szeregu praw, których – rzecz jasna - lekarze dentyści powinni przestrzegać. Pacjent ma m.in. prawo do:
- wyrażenia zgody na proponowane leczenie;
- zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych (nie tylko stricte medycznych);
- poszanowania godności, intymności.

Naruszenie tego typu przywilejów i uprawnień (ich katalog jest zdecydowanie szerszy, niż wskazany powyżej) skutkować może koniecznością zapłaty pacjentowi zadośćuczynienia. 

Do sądu trafia coraz więcej spraw z powództwa pacjenta, żądającego od lekarza zadośćuczynienia za leczenie i to pomimo tego, że zakończyło się ono sukcesem. Może tak być, gdy nie zostały wypełnione przez leczącego inne obowiązki towarzyszące terapii.

Jeżeli pacjent nie uzyska od lekarza dentysty pełnych informacji o tym jakie konsekwencje może nieść wykonanie konkretnego zabiegu, wówczas osoba taka może wystąpić z oskarżeniem o naruszenie prawa w zakresie wyrażenia zgody na proponowane leczenie. W orzecznictwie sądowym przyjęto zasadę, że zgoda pacjenta powinna zostać poprzedzona pełną i rzetelną informacją o leczeniu, jego konsekwencjach, czy możliwych komplikacjach.  O ile leczenie nie zostało poprzedzone taką informacją, wówczas dentysta naraża się na odpowiedzialność za zawinione naruszenia prawa pacjenta do wyrażenia zgody na proponowane leczenie. W takich przypadkach można nawet mówić o podstawie do skazania lekarza w procesie karnym. Wykonanie zabiegu, bez wymaganej zgody, jest bowiem postrzegane jako działanie bezprawne.

Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku naruszenia prawa do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Prawo do takiej informacji ma sam pacjent (w przypadku małoletniego - jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny) i osoba upoważniona przez pacjenta.

Istnieją także pewne grupy podmiotów, które ze względu na szczególny status lub funkcje (np. NFZ, ZUS) także mogą  uzyskać informacje dotyczące pacjentów. Jednak poza ściśle określonymi instytucjami, nikt nie może zostać poinformowany o faktach, które są objęte tajemnicą. Grozi to bowiem odpowiedzialnością cywilną za naruszenie prawa pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych. Ujawnienie tajemnicy zawodowej może także być zagrożone surową karą za popełnione przestępstwo w rozumieniu Kodeksu karnego.

Warto zatem znać prawa przysługujące pacjentowi i wiedzieć w jaki sposób je przestrzegać. Naruszenie tych praw grozi stosunkowo wysoką odpowiedzialnością cywilną (zasądzane kwoty sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych).

Niektórzy ubezpieczyciele, działający na rynku ubezpieczeń medycznych, oferują lekarzom ubezpieczenie z tytułu naruszenia praw pacjenta. Można rozważyć zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że żadne ubezpieczenie nie ochroni lekarza dentystę przed odpowiedzialnością karną. W takim przypadku niezbędna może okazać się asysta radcy prawnego lub adwokata.

POLECAMY W SERWISACH