PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta i podmiot zlecający wspólna odpowiedzialność

09-11-2012, 06:07
Dentysta i podmiot zlecający  wspólna odpowiedzialność (foto:sxc.hu)
Dentysta i podmiot zlecający wspólna odpowiedzialność (foto:sxc.hu)
Dentysta powinien wiedzieć, że zlecający usługę medyczną ponosi solidarną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską. Mowa o zdarzeniach, do których dochodzi przy wykonywaniu czynności na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych łączącej podmioty zlecający i wykonujący usługę (na podstawie art. 430 k.c.) uznał Sąd Najwyższy (IV CSK 308/10).

Przypomnijmy zatem jak brzmi wskazany art. 430. - Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.
O czym pamiętać powinien dentysta
W ocenie Sądu Najwyższego, w konkretnej sprawie przyjęcie odpowiedzialności pozwanej spółki na podstawie art. 430 k.c. wynika z występowania relacji zwierzchnictwa i podporządkowania. Kierownictwo zakładu kontrolowało lekarkę (to ona popełniła błąd), a ta miała obowiązek stosowania się do wskazówek osób prowadzących ZOZ.

Spełniona jest też druga ważna przesłanka wspólnej odpowiedzialności, czyli świadczenie przez lekarkę usług na rachunek centrum medycznego i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia.

Ten kto na własny rachunek zleca wykonanie czynności osobie podlegającej przy jej wykonywaniu jego kierownictwu i mającej obowiązek stosować się do jego wskazówek - odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby.

Sędziowie wskazali, że bez znaczenia jest podstawa, w oparciu o którą zlecono wykonywanie czynności. W tym przypadku lekarka miała dużą samodzielność - świadczyła usługi jako lekarz tzw. kontraktowy i przedsiębiorca.

Zarówno podmiot, który podpisał umowę z lekarką jak i sama lekarka - ponoszą odpowiedzialność solidarną za ewentualne zdarzenia medyczne (na podstawie art. 441 k.c.).

W sprawie ustalono, że formą rozliczenia pomiędzy współpozwanymi było wynagrodzenie wypłacane lekarce przez zakład leczniczy, i to nie za poszczególne czynności, ale za czas świadczenia usług w formie stałej stawki podstawowej oraz dodatkowo za dyżury. Należności wynikające z udzielania świadczeń medycznych pacjentom przypadały bezpośrednio i wyłącznie zakładowi leczniczemu (prowadzącej go spółce). Zasady współpracy, wynikające z umowy pozwanych, zakwalifikowano jako działanie lekarza w interesie i na rachunek zakładu leczniczego powierzającego wykonywanie usług.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   wyrok   błąd dentysty   umowa zlecenie   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH