PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta bez jakichkolwiek „dedykowanych” szkoleń może opisywać zdjęcia RTG swoich pacjentów

ms
08-02-2017, 14:05
Dentysta bez jakichkolwiek „dedykowanych” szkoleń może opisywać zdjęcia RTG swoich pacjentów Kto opisze zdjęcie rtg (foto: pixabay)
Szkolenia, obowiązkowe certyfikaty i egzaminy – czy rzeczywiście dentysta musi legitymować się dokumentem z urzędową pieczęcią, aby móc - zgodnie z prawem - opisywać zdjęcia RTG swoich pacjentów? Mecenas Arkadiusz Jóźwik stanowczo zaprzecza istnieniu takich wymogów.

Liczne są szkolenia dające jakoby „uprawnienia” do opisywania zdjęć RTG – czy w ogóle zdjęć innych niż punktowe wewnątrzustne przez lekarzy dentystów na potrzeby prowadzonych przez nich praktyk lekarskich. Co takie szkolenia dają? Czy są one „niezbędne”? Czy i co grozi za brak przeszkolenia?

Można zapytać, skąd w ogóle wzięła się cała sprawa?

Rozporządzenie ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2011, nr 51,  poz. 265) podaje, że „Rentgenowskie badania stomatologiczne inne niż wewnątrzustne, są opisywane przez lekarza radiologa lub lekarza dentystę, który odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie radiologii szczękowo-twarzowej”.

Zatem:
Czy lekarz dentysta jest uprawniony do opisu zdjęcia RTG innego niż wewnątrzustne punktowe, np. zdjęcia pantomograficznego, czy też zmuszony jest korzystać z usług radiologa ?

Odpowiedź jest jednoznaczna. Lekarz dentysta ma prawo dokonywać opisów wszelkich zdjęć rtg na własne potrzeby zawodowe bez konieczności odbywania jakichkolwiek szkoleń, przeszkoleń, specjalizacji etc. w tym zakresie.

Warto wiedzieć, że żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie zakazuje lekarzowi dentyście samodzielnego dokonywania opisów zdjęć rtg na potrzeby własnej pracy.

Co więcej, żaden przepis nie przewiduje, iż w celu opisu zdjęć RTG wymagane są szczególne kwalifikacje, w tym specjalizacja w zakresie radiologii bądź chirurgii szczękowo-twarzowej.

Wspomniane rozporządzenie milczy na temat sposobu rozumienia sformułowania „odpowiedniego przeszkolenia”. Do chwili obecnej nie zostały wydane żadne przepisy, które precyzowałyby zacytowany zwrot. Tym samym nie jest jasne, czy chodzi o jakiś rodzaj szkoleń podyplomowych, czy też jakieś specjalne kursy, bądź staże w trakcie kształcenia/specjalizacji. Co więcej żaden przepis nie nakazuje lekarzowi dentyście odbywanie specjalnych szkoleń, kursów itp. w celu opisywania zdjęć RTG.

Nie jest również wskazane kto takie kursy mógłby przeprowadzać, jakie miałyby tematykę, czym miałyby się kończyć i czy miałyby charakter jednorazowy czy też cykliczny. Trudno dociec jaki byłby rodzaj uprawnień terminowych nadawanych przez akredytowane jednostki lekarzom dentystom, którzy ukończyliby stosowny kurs ze zweryfikowanym i pozytywnym wynikiem.

Trzeba też powiedzieć, że od 2015 r. obwiązują tzw. standardy radiologiczne, czyli wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. Standardy wydane są w formie obwieszczenia ministra zdrowia, na podstawie ustawy prawo atomowe. Nie są to normy prawa powszechnie obowiązującego, co nie zmienia faktu, że jest to dokument szalenie istotny i nader praktyczny, bo opisujący zasady postępowania. W dokumencie tym nie ma wymogu opisywania zdjęć RTG przez radiologa bądź przez lekarza dentystę z odpowiednim przeszkoleniem. Standardy sporządzone zostały przez najwybitniejszych radiologów w Polsce, co tylko wzmacnia siłę przekazu dokumentu.

POLECAMY W SERWISACH