PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentyści w samorządzie: parytet w wyborach i samodzielne stanowisko na zewnątrz

ms
23-12-2015, 08:22
Dentyści w samorządzie: parytet w wyborach i samodzielne stanowisko na zewnątrz Dentyści za parytetem w wyborach samorządowych (foto: pixabay)
ORL w Krakowie apeluje do NRL o ustanowienie parytetu przy wyłanianiu przedstawicieli lekarzy dentystów w wyborach samorządowych na wszystkich poziomach reprezentacji oraz o samodzielność KS w prezentowaniu stanowisk na zewnątrz samorządu zawodowego.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwróciła się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie na nowo prac nad niezbędnymi zmianami w przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów i zasad działania komisji stomatologicznych (okręgowych i KS NRL).

W apelu czytamy m.in.:
Wobec zmieniających się warunków wykonywania zawodu i nader wyrazistej specyfiki wykonywania zawodu lekarza dentysty, za uzasadniony należy uznać wniosek o dokonanie zmian idących w kierunku:
- wprowadzenia zasady wyboru przedstawicieli lekarzy dentystów według ustalonego parytetu, wyłącznie przez lekarzy dentystów, na wszystkich poziomach reprezentacji;
- umożliwienia samodzielnego prezentowania przez komisje stomatologiczne (okręgowe i KS NRL) swoich ustaleń, stanowisk, opinii w zakresie objętym specyfiką zawodową wobec partnerów zewnętrznych (bez konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody właściwej Rady, Prezydium lub Prezesa).

ORL w Krakowie tak tłumaczy podjętą inicjatywę:
Współistnienie w jednym samorządzie dwóch grup zawodowych o tak różnej liczebności, wymaga naszym zdaniem, szczególnej staranności w konstruowaniu i stosowaniu procedur demokratycznych, aby nie powodowały one uszczerbku w prawach przedstawicieli mniej liczebnej grupy, a także w maksymalny sposób ułatwiały jej właściwą reprezentację i konkurencję programów działania pojawiających się w tym zdecydowanie mniej liczebnym środowisku.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Autonomia Stomatologów   KS NRL   ORL w Krakowie  

POLECAMY W SERWISACH