PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentyści: czas pracy w szczególnych warunkach, a okres choroby

ms
09-06-2017, 11:35
Dentyści: czas pracy w szczególnych warunkach, a okres choroby Czas pracy dentysty (foto: pixabay)
ZUS nie uwzględnił dentystce do czasu pracy w warunkach szczególnych - okresu gdy miała orzeczoną czasową niezdolność do pracy z powodu choroby. To błąd – uznał sąd.

Odwołanie od tej decyzji złożyła dentystka, wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do emerytury przy zaliczeniu spornego okresu jako czasu pracy w warunkach szczególnych.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania dentystki.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że:
dentystka legitymuje się łącznym okresem składkowymi i nieskładkowym w wymiarze 20 lat 1 miesiąc i 6 dni. Zaliczony przez ZUS okres pracy w warunkach szczególnych to 14 lat 5 miesięcy i 29 dni.  ZUS wyłączył z okresu pracy  w szczególnych warunkach czas nieobecności w pracy z powodu choroby w wymiarze 6 miesięcy i 11 dni.

Do zaliczania okresów pracy w warunkach szczególnych (do okresów uprawniających do wcześniejszej emerytury) wymagane jest, aby praca taka była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku - utrzymywał ZUS.

Zasada generalna
Pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
- osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
- ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Sąd uznał, że dentystka legitymuje się wymaganym okresem pracy w warunkach szczególnych  15 lat i 9 dni. Dlaczego? Okres ten bowiem nie podlega zmniejszeniu o okresy nieobecności w pracy, za które dentystka zachowała prawo do zasiłku chorobowego. W sumie takich okresów miała 6 miesięcy i 11 dni.

Uwzględniając to należało uznać, że okresy pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w okresach zatrudnienia w szczególnych warunkach nie wpłynęły na staż pracy w warunkach szczególnych.

Poza sporem pozostawało spełnienie przez odwołującą się dentystkę pozostałych warunków koniecznych do przyznania emerytury. Kobieta legitymowała się ponad 20-letnim okresem ubezpieczenia. W chwili wydawania decyzji ZUS miała również ukończony 55. rok życia.

Sygn.. akt. V U 888/15

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ZUS   czas pracy  

POLECAMY W SERWISACH