PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentobusy przesądzone?

ms
18-09-2017, 10:43
Dentobusy przesądzone? Dentobusy zapewne będą.
Dentobusy zajmują poczesne miejsce w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Trudno przypuszczać, aby rząd zechciał dentobusy zastąpił innym rozwiązaniem.

Dentobusy dla dzieci w mniejszych miejscowościach
Ministerstwo Zdrowia mówi o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi i mechanizmów, do których należą między innymi dentobusy. To one mają zapewnić opiekę stomatologiczną dzieciom w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole, ani w najbliższej okolicy.

Minister zdrowia kupi i przekaże wojewodom
Proponuje się, aby dentobusy, zakupione przez ministra zdrowia, były następnie przekazywane wojewodom, którzy z kolei nieodpłatnie będą je udostępniać świadczeniodawcom, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego wykonywanego w dentobusie (odpowiednie zmiany zostaną w tym zakresie wprowadzone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193) oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.).

Kogo obciąży koszt utrzymania dentobusów?
Koszt utrzymania dentobusu i korzystania z niego ponosiłby świadczeniodawca. Koszty te obejmowałyby m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

Inne ubezpieczenia (jak autocasco) są nieobowiązkowe, stąd też kwestię tę proponuje się pozostawić do uregulowania w umowie zawartej przez świadczeniodawcę z wojewodą, na podstawie której nastąpi udostępnienie dentobusu.

Nie można w przepisach rangi ustawy nakładać obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia nieobowiązkowego. Projekt przewiduje również, że po zakończeniu obowiązywania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeniodawca zwraca dentobus wojewodzie w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowego korzystania.

Kto poniesie koszt leczenia stomatologicznego w dentobusach?
Koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego będą ponoszone od 2018 r. w ramach środków finansowych zapewnionych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia w pozycji dotyczącej leczenia stomatologicznego lub kosztów profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych NFZ.

Dentobusy optymalne dla dzieci i rodziców?
Według resortu zdrowia wykorzystanie nowocześnie wyposażonych dentobusów, które będą służyć pacjentom w wielu miejscowościach, pozwoli na optymalizację kosztów utworzenia i wyposażenia gabinetów stomatologicznych, a dzięki stałej współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę stomatologiczną, bez ponoszenia przez rodziców dodatkowych kosztów. Zaoszczędzą także czas na dojazd do lekarza dentysty.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentobus   stomatologia dziecięca  

POLECAMY W SERWISACH