PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów łakomym kąskiem, źle strzeżonym

ms
11-10-2017, 08:01
Dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów łakomym kąskiem, źle strzeżonym Dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów źle chronione (foto: pixabay)
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zaapelował do ministra zdrowia, aby ten przeciwdziałał ujawnianiu danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów zawarte w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Skąd taka konieczność?

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wyjaśnia:

Do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wpływają liczne wnioski o udostępnienie danych osobowych lekarzy zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej).

Dane takie – w ocenie Ministerstwa Zdrowia – są jawne i nie ma podstaw prawnych do ograniczania zakresu tej jawności.

Stanowisko samorządu lekarskiego jest zgoła inne. Dane osobowe lekarza, takie jak jego adres do korespondencji  (będący najczęściej adresem miejsca zamieszkania lekarza), numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej - są danymi osobowymi, a zatem nie powinny być udostępniane.

Jak wiadomo, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) udostępnia dane przedsiębiorcy, zawarte we wniosku o wpis do CEIDG (z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG).

Samorząd lekarski uważa, że co najmniej taki sam zakres ochrony danych osobowych powinien zostać zapewniony lekarzom i lekarzom dentystom, którzy dokonują wpisu praktyki zawodowej do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą.

Zastanawiające jest, że lekarz, dokonując wpisu do CEIDG, może sprzeciwić się ujawnianiu swoich danych kontaktowych, natomiast dokonując później wymaganego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - musiałby godzić się na ich ujawnianie.

NRL zwróciła uwagę na fakt, że indywidualne praktyki lekarzy i lekarzy dentystów realizowane są w formule jednoosobowych przedsiębiorców. Zgłaszany przez lekarza i lekarza dentystę do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą adres do korespondencji jest zarazem adresem miejsca zamieszkania tego lekarza, adres poczty elektronicznej bywa, że jest zarazem adresem prywatnej skrzynki mailowej lekarza, a numer telefonu jest przez lekarza wykorzystywany w przeważającej mierze do celów prywatnych. Konieczność ochrony tych danych osobowych bardzo silnie związanych ze sferą życia prywatnego danego lekarza i lekarza dentysty wydaje się dla samorządu lekarskiego oczywista.

Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia o dokonanie krytycznej analizy poziomu ochrony danych osobowych zgłaszanych przez lekarzy i lekarzy dentystów do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i podjęcie działań (także legislacyjnych), zmierzających do zapewnienia lekarzom i lekarzom dentystom właściwej ochrony ich prywatności.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dane osobowe   Maciej Hamankiewicz  

POLECAMY W SERWISACH