PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy z NFZ można negocjować kontrakt?

smn
07-06-2017, 11:09
Czy z NFZ można negocjować kontrakt? Cena i liczba jednostek przeliczeniowych to tematy do negocjacji z NFZ (fot. pixabay)
Kiedy i co negocjować z NFZ - doradza Wielkopolska Izba Lekarska. Podczas trwania konkursów na leczenie stomatologiczne może dochodzić do różnicy zdań, np. jeśli Fundusz zaniży cenę lub liczbę jednostek rozliczeniowych zapisanych w ofercie. W tej sytuacji oferent i komisja powinni rozwiązać problem w drodze dwustronnej komunikacji.

Oferent jest związany ofertą - NFZ (jeśli mu ta oferta odpowiada) nie musi uzyskiwać żadnego dodatkowego podpisu lub oświadczenia, aby dokonać wyboru tej oferty i przedstawić do podpisania umowę. Spotkanie negocjacyjne ma wiec w zasadzie tylko sens wtedy, kiedy NFZ chciałby, aby albo cena, albo liczba jednostek rozliczeniowych uległa zmianie w stosunku do tych wartości, jakie zapisane są w ofercie. W takiej sytuacji dentysta może negocjować - informuje Wielkopolska Izba Lekarska.

Praktyczna rada:
jeśli cokolwiek w negocjacjach "idzie" nie tak jak planowaliśmy, jeśli czujemy się zaskoczeni propozycją NFZ i przypuszczamy, że może później zajść konieczność dokładnego odtworzenia sytuacji, w jakiej przyszło nam podpisywać protokół uzgodnień lub rozbieżności – podawajmy wszystkie istotne dla przebiegu negocjacji okoliczności do protokołu.

Co prawda katalog elementów, jakie zawiera protokół, jest katalogiem zamkniętym (sformułowanie "protokół zawiera"), to jednak istnieje także przepis, który mówi "Komisja konkursowa dokumentuje przebieg negocjacji z oferentami ". To pierwsze sformułowanie zawiera ust. 6 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2014 r.), to drugie - ust. 5 przytoczonego rozporządzenia.

Na sposób przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z brzmieniem art. 153 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2016.0.1793 - przysługuje oferentowi wniesienie protestu.

Art.142 ust.6 tej ustawy mówi, że komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia:
- liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;
- ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

Komisja ma obowiązek przeprowadzić negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent.

Stosowny fragment rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2014 r.):

SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie 2017   NFZ   negocjacje  

POLECAMY W SERWISACH