PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy NFZ wymaga przedstawiania umów o pracę

ms
20-06-2014, 12:50
Czy NFZ wymaga przedstawiania umów o pracę Czy NFZ wymaga przedstawiania umów o pracę (foto: freedigitalphotos)
Co i raz wybuchają spory, u podłoża których leży zjawisko szukania przez świadczeniodawców lekarzy dentystów już po wygraniu konkursu ofert ogłoszonego przez NFZ. Takie działanie jest niezgodne z prawem, ale z drugiej strony Fundusz przyznaje, że przed podjęciem decyzji nie sprawdza prawdziwości składanych oświadczeń przez oferentów.

Powstaje pytanie, czy do oferty trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające zawarcie umowy o pracę z personelem medycznym? NFZ odpowiada, że nie. Zgodnie z zarządzeniem nr 57/2013/DSOZ prezesa NFZ z 2 października 2013 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Rozdziale 2 § 10. Sposób przygotowania oferty, ust. 4 określa, iż formularz ofertowy zawiera:

,,3) wykaz personelu z opisem kompetencji; oferent obowiązany jest udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych w wykazie osób.

Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z takich umów;".

Z przepisu tego wynika, że świadczeniodawca nie musi dołączać do oferty umów zawartych z personelem (w załącznikach do oferty nie są one wymienione).

Co więcej, NFZ dodaje, że nie ma prawa do przetwarzania takich danych.

Umowy należy jednak przedłożyć, ale tylko w sytuacjach konfliktowych (np. na styku pracodawca - pracownik) lub w przypadku sporu pomiędzy stronami, które zawarły umowę cywilnoprawną). Przedstawienie umów może być wymagane także w przypadku, gdy komisja konkursowa ma wątpliwości, czy oferent złożył prawdziwe oświadczenia dotyczące personelu, który miałby świadczyć usługi medyczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH