PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy lekarz stażysta może wypisywać recepty "pro familiae" i "pro auctore"

en
21-04-2017, 10:54
Czy lekarz stażysta może wypisywać recepty Czy lekarz stażysta ma prawo wypisywać recepty "pro familiae" i "pro auctore"? (fot. Archiwum)
Czy od 1 stycznia 2017 r. lekarze stażyści mogą wystawiać recepty pro auctore i pro familiae? A jeśli tak, to na jakich warunkach?

Prezes ORL w Szczecinie dr n. med. Magda Wiśniewska wystąpiła z wnioskiem do ministra zdrowia o interpretację art. 15 ust. 3b pkt 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Wątpliwości co do interpretacji obowiązujących przepisów są i to duże. Bowiem lekarz stażysta mając prawo wykonywania zawodu na czas określony jest uprawniony do wystawiania recept po uzgodnieniu z opiekunem ich treści. Czy wobec tego ma prawo również wypisywać recepty "pro auctore" i "pro familiae", skoro  w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy refundacyjnej ma do tego uprawnienia? Czy może uprawnienie to ograniczone jest do wystawienia recept jedynie w miejscu odbywania stażu i tylko dla pacjentów, którzy są przyjmowani w placówce, w której lekarz odbywa się staż, docieka prezes szczecińskiej ORL.

 Ministerstwo Zdrowia odpowiada:
uprawnienie do wypisywania przez lekarza stażystę recept na leki refundowane, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich przysługuje mu wyłącznie w miejscu odbywania stażu podyplomowego, treść recepty musi być uzgodniona z opiekunem. Natomiast jeśli chodzi o recepty "pro auctore" i "pro familiae"  - to obecnie obowiązujące przepisy nie przyznają stażystom takiego uprawnienia. Sprawa została przekonsultowana w NFZ i tam   zwrócono uwagę, że nie ma możliwości przydzielenia lekarzowi stażyście zakresów liczb, które byłyby unikalnymi numerami identyfikującymi recepty "pro auctore" i "pro familiae".

Skoro lekarz stażysta może odbywać staż wyłączenie pod nadzorem opiekuna i poza wyjątkami wskazanymi w ustawie nie ma prawa samodzielnie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, zatem nie może również posiadać indywidualnie przydzielonych zakresów liczb, które staną się numerami identyfikującymi recepty. Jedynie świadczeniodawca, u którego odbywa staż przydziela lekarzowi stażyście na czas odbywania stażu takie zakresy liczb, spośród zakresów liczb przydzielonych świadczeniodawcy przez oddział wojewódzki NFZ .

Wiecej: izbalekarska.org.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stażyści   pro familia   recepty  

POLECAMY W SERWISACH