PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy Kodeks Etyki Lekarskiej pozwala odmówić leczenia?

kan
29-09-2016, 09:45
Czy Kodeks Etyki Lekarskiej pozwala odmówić leczenia? Odmowa leczenia to prawo każdego dentysty (fot. pixabay)
Zapisy KEL interpretuje radca prawny Arkadiusz Jóźwik i wyjaśnia w jakiej sytuacji można odmówić leczenia, by nie narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty potwierdza prawo lekarza do nie podejmowania bądź odstąpienia od leczenia zawsze, gdy nie powoduje to zagrożenia życia, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego rozstroju i nie stanowi tzw. przypadku niecierpiącego zwłoki.

Co mówi Kodeks Etyki Lekarskiej?
W Kodeksie Etyki Lekarskiej zapisano, że jedną z podstawowych zasad praktyki lekarskiej jest wykonywania jej niezależnie (art. 4 KEL). Oznacza to, że lekarz dentysta w swojej pracy powinien w pierwszej mierze kierować się ogólnymi zasadami wykonywania zawodu i wiedzą, a dopiero potem aktami administracyjnymi, zarządzeniami etc.

Art. 7 KEL daje lekarzowi prawo do nie podejmowania bądź odstąpienia od leczenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za wyjątkiem tych niecierpiących zwłoki.

W każdej sytuacji lekarz powinien wskazać choremu możliwość uzyskania pomocy u innego lekarza. (art. 7 KEL). Obowiązek ten jest szczególnie podkreślany wówczas, gdy chodzi o przerwanie już rozpoczętego leczenia (art. 20 KEL).

Decyzja o odmowie leczenia wymaga uzasadnienia, które powinno być odnotowane w dokumentacji lekarskiej.

Przyczyny mogą leżeć po stronie pacjenta: 
- agresywne, obraźliwe, opryskliwe zachowanie; 
- lekceważenie dentysty, jego zaleceń i planu leczenia; 
- opuszczanie wizyt; 
- niepłacenie za usługi.

po stronie dentysty:
- brak wystarczającego zaplecza (wyposażenia) dla przeprowadzenia zabiegu;
- odmowa wykonania świadczeń z uwagi na niezgodność żądań pacjenta z zasadami wykonywania praktyki lekarskiej lub wiedzą samego dentysty (słowem: pacjent lepiej wie, co należy mu wykonać i czego oczekuje). W tym przypadku lekarz dentysta ma prawo i obowiązek własnej oceny sytuacji chorego i podjęcia takich działań, jakie uważa za wskazane. Może i powinien odmówić zastosowania tych metod leczenia i leków, które uważa za przeciwwskazane lub zbędne (art. 57 KEL). W takich sytuacjach możliwości konfliktu są bardzo duże, zwłaszcza jeżeli lekarzowi nie uda się przekonać chorego o słuszności proponowanego postępowania.

i po stronie osób trzecich:
- dentysta ma prawo odmówić pomocy w sytuacji, gdyż np. osoby towarzyszące pacjentowi zachowują się w sposób nieodpowiedni (wulgarnie, agresywnie etc.), bądź gdy ich zachowanie nie jest akceptowalne, narusza przestrzeń pracy dentysty, nietykalność, prywatność, prawo do ochrony wizerunku.

Tym samym Kodeks Etyki Lekarskiej sankcjonuje prawo do odmowy pomocy, poza sytuacjami – ogólnie mówiąc – zagrożenia. W codziennej praktyce odmowa pomocy powinna być wynikiem kompromisu pomiędzy obowiązkami ukształtowanymi zasadami etyki, prawem i przepisami administracyjnymi zobowiązaniami wobec chorego, a własnymi prawami lekarza,.

Dlatego, gdy odmowa pomocy jest uzasadniona w sposób obiektywny i racjonalny, a jednocześnie sytuacja nie zagraża pacjentowi – odpowiedzialność dyscyplinarna dentyście nie grozi.

Czytaj także: Jak odmówić leczenia? Kilka bezpiecznych zasad.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Kodeks Etyki Lekarskiej   odmowa leczenia  

POLECAMY W SERWISACH