PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Czas na faktury. Rachunki odchodzą w przeszłość.

OIL Gdańsk/jsz
21-01-2014, 14:14
Czas na faktury. Rachunki odchodzą w przeszłość. Kiedy wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż (Fot. PTWP/Fotolia)
Lekarze - przedsiębiorcy nie muszą wystawiać faktur dokumentujących sprzedaż realizowanych przez nich usług medycznych, ale jeśli zażąda tego od nich pacjent, to taki obowiązek powstaje. Przy czym nie istnieje już alternatywa (rachunek lub faktura). Od 2014 r. ma być wyłącznie faktura i to specyficznie opisana - przypomina Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Prawnicy z Gdańska wyjaśniają, iż zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) lekarze/lekarze dentyści - przedsiębiorcy jako osoby zwolnione - co do zasady - z podatku VAT nie mają obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż przez nich usług medycznych.

- Wyjątek od tej zasady wprowadza jednak art. 106 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym na żądanie nabywcy lekarz/lekarz dentysta jako sprzedawca usługi jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej taką sprzedaż. Żądanie takie może być zgłoszone w cięgu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty za nią - informuje adw. Damian Konieczny.

Rozporządzenie ministra finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485) nie daje lekarzom dentystom wyboru. Na żądanie pacjenta należy mu wystawić dokument potwierdzające zrealizowanie usługi. Musi to być faktura 

Faktura wystawiana na żądanie nabywcy powinna zawierać:
a) datę wystawienia,
b) numer kolejny,
c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy,
d) nazwę (rodzaj) usługi,
e) zakres wykonanych usług,
f) cenę jednostkową usługi,
g) kwotę należności ogółem,
h) wskazanie przepisu ustawy zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku VAT - w wypadku lekarzy i lekarzy dentystów może być nim:

- art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze - dot. wykonywania czynności w ramach własnego podmiotu leczniczego;

- art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza - dot. świadczeń kontraktowych;

- art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty - dot. pozostałych przypadków, w tym udzielania świadczeń na rzecz pacjentów przyjmowanych we własnej praktyce.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH