PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co z karami za nieterminowe złożenie danych o odpadach

ms
17-11-2017, 09:43
Co z karami za nieterminowe złożenie danych o odpadach Co z danymi o odpadach? (foto: pixabay)
Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zaniepokojeni są wymierzaniem przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 500 zł kar za nieterminowe złożenie zbiorczych zestawień danych o rodzajach  i ilości odpadów. OIL w Szczecinie wyjaśnia co w tej sytuacji należy robić.

Członkowie OIL w Szczecinie kierują do izby pytania czy jest możliwe odstąpienie przez Inspektorat od wymierzenia kary za nieterminowe złożenie zbiorczych zestawień danych o rodzajach  i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2012 – 2014.

Przedstawiciele OIL w Szczecinie idą z pomocą (w tej sprawie istnieje możliwość skontaktowania się z radcą prawnym Izby w czasie dyżurów lub telefonicznie: 91 48 46 800).

Radca prawny Maria Rachwał – Frankowska przedstawiła opinię w tej sprawie. W jej ocenie, jeżeli postępowanie administracyjne skutkujące nałożeniem kary administracyjnej za nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w latach 2012 – 2014 zostało wszczęte po 1 czerwca 2017 r., to właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska powinien odstąpić od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestać na pouczeniu (jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona złożyła już stosowne zestawienie).

Istnieje wymóg przekazywania przez posiadacza odpadów marszałkowi województwa stosownej informacji (do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy).

Niezłożenie zestawienia sankcjonowane jest administracyjną karą pieniężną w wysokości 500 zł. Karę nakłada właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska w drodze decyzji administracyjnej.

Kary dotyczą sprawozdań za lata 2012-2014, jednak problematyka pozostaje aktualna. Wojewódzcy inspektorowie ochrony środowiska w dalszym ciągu wszczynają bowiem postępowania administracyjne.

Wielu z lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących swoje gabinety, z realizacją obowiązku spóźniło się jedynie o kilka dni.

Na podstawie przepisów k.p.a. organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa. Przy spełnieniu tych przesłanek, odstąpienie przez organ od wymierzenia kary jest obligatoryjne.

W opinii radcy prawnego Marii Rachwał – Frankowskiej w sytuacjach, gdy zestawienie zostało złożone z nieznacznym przekroczeniem ustawowego terminu - naruszenie prawa przez podmiot zobowiązany ma charakter znikomy, samo zaś złożenia zestawienia oznacza, iż strona zaprzestała naruszania prawa. Tym samym  organ powinien odstąpić od nałożenia kary pieniężnej.

Więcej: oil.szczecin.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
odpady medyczne   OIL w Szczecinie  

POLECAMY W SERWISACH