PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co trzeba zmienić w kryteriach wyboru świadczeń medycznych

en
24-05-2016, 11:52
Co trzeba zmienić w kryteriach wyboru świadczeń medycznych Co poprawić w kryteriach wyboru ofert (fot. pixabay)
Prezydium NRL na XIII Zjeździe lekarzy ustosunkował się do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezydium NRL zgłosiło szereg uwag do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Szkolenia specjalizacyjne
Zasadne jest premiowanie jednostek prowadzących szkolenia specjalizacyjne. Celowe wydaje się wprowadzenie również premiowania jednostek prowadzących inne formy szkolenia podyplomowego akredytowanego przez okręgowe izby lekarskie. Takie rozwiązanie zwiększyłoby dostęp do szkoleń nieobjętych programem specjalizacji, a wymaganych w wypadku realizacji np. świadczeń wysokospecjalistycznych lub wdrażania nowoczesnych technologii medycznych.

Certyfikaty
Należy wprowadzić punktację za posiadane certyfikaty, jednak nie ma podstaw do ograniczania certyfikacji tylko do norm ISO 9001 (zarządzenie jakością) i ISO 27000 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji). Należy dołączyć jeszcze normy ISO 14000 (zarządzanie środowiskowe), i ISO 15224 (jakość usług medycznych), które są przeznaczone dla placówek medycznych.

Mapowanie potrzeb do poprawki
W specjalizacjach, które w opublikowanych mapach potrzeb zdrowotnych zostały ocenione łącznie na terenie całego kraju, uwagę zwraca brak odniesienia proponowanych kryteriów oceny do wyników analizy uzyskanych z mapowania realizacji świadczeń i potrzeb zdrowotnych.

Nasuwa się sugestia, że albo kryteria oceny zastosowane w czasie opracowania map były nieodpowiednie albo ich zastosowanie w trakcie oceny ofert byłoby trudne dla wielu świadczeniodawców. Wynik prac zespołu zajmującego się „mapowaniem”, przynajmniej w części oceny stanu realizacji świadczeń przez podmioty już je realizujące, powinien mieć znaczenie w ustalaniu punktacji w kolejnym kontraktowaniu i ocenie ofert umożliwiając realne oszacowanie możliwości realizacji świadczeń medycznych przez oferentów.

Recepty i dokumentacja medyczna w wersji elektronicznej, a jakość usług 
Wprowadzenie we wszystkich zakresach świadczeń w kryterium „jakość" kryterium premiującego tych oferentów, którzy wystawiają recepty i prowadzą dokumentację medyczną w formie elektronicznej należy ocenić negatywnie. Zrozumiała jest intencja projektodawcy, aby zmotywować podmioty lecznicze do jak najszybszego wdrożenia i stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej, jednakże – w ocenie Prezydium NRL - nie ma to żadnego związku z jakością udzielanych świadczeń. Proponowane kryterium spowoduje realne zagrożenie uzyskania niższej oceny oferty przez podmioty bardzo doświadczone, od wielu lat realizujące świadczenia zdrowotne i zatrudniające wykwalifikowaną kadrę medyczną. Pamiętać należy, że w wielu takich podmiotach świadczeń udziela znaczna liczba lekarzy, którzy choć są wielkimi fachowcami w swojej dziedzinie medycyny nie są biegli informatycznie.

POLECAMY W SERWISACH