PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co o dentystach w wykazie realizacji świadczeń gwarantowanych

ws
23-03-2016, 12:12
Co o dentystach w wykazie realizacji świadczeń gwarantowanych Porządkowanie przepisów przez ministra zdrowia (foto: pixabay)
16 marca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 357 ukazało się obwieszczenie ministra zdrowia z 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W nim jest mały fragment dotyczący stomatologii.

Obwieszczenie to dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Rozporządzenie podaje m.in. wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (świadczenia gwarantowane).

W rozporządzeniu, liczącym 182 stron, jest mały urywek, w którym w głównej roli występują lekarze dentyści.

Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku innych usług ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji.

Nazwa świadczenia gwarantowanego (wraz z kodem ICD-9)
23.2711 Wykonanie zatyczki do protezy gałki ocznej
23.2712 Powiększenie indywidualnej protezy gałki ocznej
23.2713 Naprawa i renowacja protezy twarzy
23.2715 Wykonanie i zaopatrzenie w protezę twarzy
23.2716 Wykonanie i zaopatrzenie w protezę nosa
23.2717 Wykonanie i zaopatrzenie w protezę małżowiny usznej
23.2718 Wykonanie i zaopatrzenie w protezę gałki ocznej, wargi i nosa

Personel
1) lekarze dentyści – w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy pracowni:
a) specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej lub
b) ze specjalizacją I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej;
2) osoba, która:
a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie technik dentystycznych, obejmujące co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera lub
b) ukończyła studia wyższe na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata na tym kierunku, lub
c) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności techniki dentystyczne obejmujące w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, lub d) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika dentystycznego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika dentystycznego, lub
e) uzyskała kwalifikacje na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych (Dz. U. z 1947 r. Nr 27, poz. 104, z późn. zm.).

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) gabinety lekarskie – unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń;
2) pracownia protetyczna – w lokalizacji:
a) stoły protetyczne zaopatrzone w odciągi i oświetlenie bezcieniowe,
b) mikrosilniki protetyczne,
c) prasy hydrauliczne,
d) polerki protetyczne,
e) pomieszczenie polimeryzacyjne z wentylacją mechaniczną.

POLECAMY W SERWISACH