• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co Ministerstwo Zdrowia robi w sprawie odpadów medycznych

ms
22-04-2016, 08:04
Co Ministerstwo Zdrowia robi w sprawie odpadów medycznych Odpady medyczne bez regulacji (foto: freeimages)
Minister zdrowia powinien jak najszybciej wydać regulacje wskazujące na sposób postępowania z odpadami medycznymi, bo w zasadzie takich przepisów nie ma.

Tak twierdzi posłanka Józefa Szczurek–Żelazko i pyta, czy w najbliższym czasie minister zdrowia przewiduje uregulowanie kwestii, które przecież są zasadnicze dla funkcjonowania podmiotów leczniczych.

- W Głównym Inspektoracie Sanitarnym prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Trwa opracowywanie i analizowanie uwag zgłoszonych podczas uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Z uwagi na stanowisko ministra spraw zagranicznych i ministra rozwoju - projekt będzie podlegał procedurze notyfikacji – wytłumaczył Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wiceminister przypomniał jednocześnie, że w aktualnym stanie prawnym postępowanie z odpadami medycznymi reguluje  ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), określająca m.in. ogólne zasady gospodarki odpadami.

Ponadto osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych obowiązują również przepisy ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.). Zgodnie z tymi regulacjami, kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych zobowiązane są do zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Tego typu działania obejmują w szczególności: opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Procedury takie niewątpliwie dotyczą także zbierania odpadów w odpowiednich workach i pojemnikach w miejscu wytwarzania oraz ich transportu do przystosowanych do tego celu pomieszczeń.

Realizacja działań w tym zakresie oraz ich udokumentowanie podlega kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odpowiedź była zatem wyczerpująca, ale czy trafiła w sedno problemu? A problem był taki.

23 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), tzw. nowa ustawa o odpadach. Regulacje te zastąpiły dotychczas obowiązującą ustawę z 2001 r. Szereg kwestii „technicznych", w tym dotyczących odpadów, regulowały akty wykonawcze m.in. rozporządzenie z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r. nr 139, poz. 940).

Na podstawie art. 250 ust. 1 „nowej" ustawy o odpadach - przepisy wykonawcze, wydane w oparciu o „starą” ustawę - zachowywały moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie „nowej” ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowej, a więc do 23 stycznia 2016 r. Data ta minęła, a stosowne rozporządzenie nie ujrzało światła dziennego.

Nie ma zatem obowiązujących przepisów, które określałyby m.in.:
- tryb postępowania z odpadami medycznymi, powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania;
- zasady zbierania i czasowego magazynowania odpadów medycznych przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości - przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania;
- warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny (transport wewnętrzny odpadów medycznych).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   odpady medyczne  

POLECAMY W SERWISACH