PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Choroba zawodowa dentystki – jest, renty - nie ma

ms
17-10-2017, 11:58
Choroba zawodowa dentystki – jest, renty  - nie ma Choroba zawodowa dentystki (foto: pixabay)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził u dentystki chorobę zawodową – przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki. Nic z tego jednak nie wynika.

Choroba jest wymieniona w poz. 19.1 wykazu chorób zawodowych, określonego w przepisach w sprawie chorób zawodowych.

Dentystka złożyła wniosek o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik określił 5 proc. stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami choroby zawodowej. Wskazał przy tym, że wnioskodawczyni nie jest niezdolna do pracy.

Orzecznik rozpoznał u badanej:
- stan po synovektomii zginaczy, przecięciu więzadła poprzecznego i neurolizoę nerwu pośrodkowego z powodu przewlekłego suchego zapalenia pochewek ścięgien mięśni zginaczy ręki prawej z dyskretnym ograniczeniem zgięcia grzbietowego w stawie nadgarstkowym prawym bez upośledzenia funkcji ruchów precyzyjnych ręki prawej u osoby praworęcznej,
- nadciśnienie tętnicze kontrolowane farmakologicznie,
- stan po częściowej amputacji piersi prawej z powodu raka po radioterapii w trakcie hormonoterapii bez wznowy.

Ubezpieczona złożyła sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
Komisja Lekarska ZUS  ustaliła, że dentystka nie jest niezdolna do pracy. ZUS odmówił dentystce prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową stwierdzoną. Niewielkie upośledzenie funkcji nadgarstka prawego nie powoduje częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy w zawodzie lekarza stomatologa. Z ortopedycznego punktu widzenia ubezpieczona jest zdolna do pracy, zgodnie z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że odwołanie wnioskodawczyni nie jest zasadne
Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z 17. 12. 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:
1. jest niezdolny do pracy,
2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
3. niezdolność do pracy powstała we wskazanych w ustawie okresach składkowych i nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Ocena biegłego sądowego
Biegły sądowy z zakresu ortopedii, po przeprowadzeniu bezpośredniego badania odwołującej oraz po zapoznaniu się z jej dokumentacją medyczną, stwierdził przewlekłe zapalenie pochewek ścięgnistych zginaczy nadgarstka prawego – stan po leczeniu operacyjnym (usunięcie zmiany guzowatej, wycięcie pochewek ścięgnistych i neuroliza) – bez istotnego upośledzenia funkcji kończyny górnej prawej.

Zdaniem powołanego w sprawie biegłego ortopedy odwołująca nie jest niezdolna do pracy.

Sąd ocenił, że sporządzona opinia biegłego w sposób dostateczny wyjaśniła kwestię istnienia niezdolności do pracy dentystki. Sąd wyrokował, że należy oprzeć się na opinii, uznał ją bowiem za kompletną i spójną a tym samym mogącą stanowić podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia. Z opinii jednoznacznie wynika, iż stan zdrowia odwołującej nie daje podstawy do przyjęcia, że jest ona niezdolna do pracy w związku z chorobą zawodową.

Sygn. akt VIII U 2476/16

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ZUS   choroba zawodowa  

POLECAMY W SERWISACH