PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Bywa, że ZUS musi pokryć koszty leczenia stomatologicznego

ms
16-01-2015, 07:49
Bywa, że ZUS musi pokryć koszty leczenia stomatologicznego ZUS a świadczenia stomatologiczne
Istnieją uwarunkowania, w przypadku zaistnienia których powstaje prawo do świadczenia zdrowotnego z zakresu stomatologii i prawo pokrycia kosztów leczenia nierefundowanego. Tak jest na przykład w takim przypadku jak ten.

Kierowca autobusu uległ wypadkowi przy pracy, doznał urazu, wskutek którego doszło do uszkodzenia zęba (górnej jedynki). Uszkodzenie to wymagało natychmiastowej porady stomatologicznej i wykonania pracy protetycznej. Poszkodowany podjął próbę leczenia doznanych urazów. Zaopatrzenie zęba nie mogło odbyć się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ (usługa poza koszykiem), dlatego też kierowca zgłosił się do gabinetu stomatologicznego, w którym poza systemem NFZ wykonano pracę protetyczną i zakończono leczenie.

Kierowca zgłosił fakt wypadku pracownikowi bhp, który sporządził protokół wypadku przy pracy i nie poinformował go o możliwości ubiegania się o świadczenia związane z wypadkiem po zakończeniu leczenia. O tym kierowca dowiedział się od lekarza orzecznika ZUS. Taka możliwość istnieje pod warunkiem złożenia stosownego wniosku. Z wnioskiem takim poszkodowany wystąpił dopiero po zakończeniu leczenia. Koszt wykonania usługi stomatologicznej wyniósł 1 000 złotych. Kierowca pieniądze te chciał odzyskać i skierował sprawę do sądu.

Zdaniem sędziów, brak skierowania na świadczenia zdrowotne po uprzednim badaniu przez lekarza orzecznika ZUS nie może być podstawą odmowy przyznania prawa do świadczenia. Rodzaj doznanych urazów wymagał podjęcia przez kierowcę natychmiastowego leczenia, a taka możliwość istniała w wybranej przez poszkodowanego placówce. Ponadto kierowca nie został prawidłowo pouczony przez pracownika bhp o konieczności złożenia takiego wniosku przed podjęciem leczenia, ale dopiero po jego zakończeniu.

Zdaniem sądu, wnioskodawca ma więc prawo do świadczenia zdrowotnego z zakresu stomatologii i występowania o pokrycie kosztów leczenia, nierefundowanych na podstawie odrębnych przepisów, z tytułu wypadku przy pracy.

Sygn. akt X U 379/14

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH