PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Brak opinii biegłego pozwala na odrzucenie pozwu

ms
13-07-2015, 12:19
Brak opinii biegłego pozwala na odrzucenie pozwu Wyrok w sprawie leczenia stomatologicznego (foto: pixabay)
Pacjentka oskarżyła dentystkę o wadliwie wykonany zabieg oczyszczenia zębów, jednak nie mogła (lub nie chciała) poddać się badaniu kontrolnemu, dostarczała tylko zdjęcia. Wobec takiej sytuacji Sąd Rejonowy odrzucił pozew.

W następstwie wykonanego zabiegu oczyszczenia zębów u pacjentki wystąpiły: - ból dziąseł; - nadwrażliwość szyjek zębów na zmiany temperatury; - szorstkość koron ceramicznych i ich uszkodzenie; - trudności w zachowaniu higieny i żuciu pokarmów.

Uszkodzeniu uległo 16 koron porcelanowych od strony językowej poprzez skrócenie porcelany, która obecnie nie dochodzi do dziąseł, a w przypadku zębów 11, 12, 21 i 22 górnych od strony podniebienia nastąpiło całkowite odbicie porcelany, zaś między koronami od strony zewnętrznej są wyżłobione.

Pacjentka w trybie nagłym na terenie Szwecji, gdzie wcześniej zamieszkiwała, poddała się wymianie korony na zębie 16. Leczenie stomatologiczne kosztowało kobietę 4 169 zł (po przeliczeniu), koszt leczenia pozostałych 15 koron porcelanowych wyliczyła na kwotę 53 586 zł, a koszt leczenia jednej korony zęba – na 3 572 zł. Dodatkowo pacjentka poniosła dodatkowe koszty 850 zł z tytułu wadliwie wykonanego przez dentystkę leczenia.

Pacjentka zażądała odszkodowania w wysokości 58 605 zł. Ponadto, w związku z wadliwie wykonanym zabiegiem pacjentka dochodziła od dentystki kwoty 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę obejmującą cierpienie, wymianę korony na zębie 16, niemożliwość utrzymania higieny jamy ustnej i normalnego żucia oraz skutki zmian w stawie skroniowo-żuchwowym, a w dalszej konsekwencji ustawiczne bóle głowy uniemożliwiające normalne funkcjonowanie.

 Ubezpieczyciel, który miał wypłacić żądane kwoty, podniósł zarzut przedawnienia roszczenia (trzyletni termin). W ocenie towarzystwa ubezpieczeniowego, pacjentka nie doznała w następstwie zabiegu opisanych obrażeń, a dentystka nie dopuściła się błędu medycznego bądź innego uchybienia.

Ubezpieczyciel wskazał przy tym na opinię wydaną w trakcie postępowania dyscyplinarnego, według której wskazano na prawidłowość wykonanego zabiegu, co potwierdziło rozstrzygnięcie organów dyscyplinarnych.

Dodatkowo z ostrożności procesowej ubezpieczyciel zakwestionował dochodzone roszczenia jako nazbyt wygórowane i nieusprawiedliwione, podkreślając, że koszty leczenia w Polsce, gdzie powódka aktualnie zamieszkuje, są niższe aniżeli w Szwecji, której stawki powódka przyjęła za podstawę wyliczenia odszkodowania.

Podstawą odrzucenia pozwu były problemy z uzyskaniem opinii biegłego. Jedyny biegły protetyk, który zgodził się na realizację zlecenia pracował – w ocenie powódki – zbyt daleko od jej miejsca zamieszkania. Biegły ma obowiązek sporządzenia opinii po przeprowadzeniu badania lekarskiego poszkodowanej. Tymczasem powódka odmówiła stawiennictwa na wyznaczony termin badań. Sąd stwierdził, że nie dysponuje środkami, które mogłyby zmusić stronę, wbrew jej woli, do obrony swego stanowiska.

SŁOWA KLUCZOWE
sąd   skargi na dentystów   błąd dentysty   pacjenci  

POLECAMY W SERWISACH