• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Bez szkolenia nie ma prawa wykonywania zawodu

04-04-2013, 00:01
Bez szkolenia nie ma prawa wykonywania zawodu (foto: sxc.hu)
Bez szkolenia nie ma prawa wykonywania zawodu (foto: sxc.hu)
Dentystka nie odbyła, zalecanego przez okręgową izbę lekarską szkolenia, w efekcie została zawieszony w prawach wykonywania zawodu. Od wyroku OIL lekarka się odwołała do sądu i sprawę przegrała.

Jedna z okręgowych rad lekarskich zwróciła się do dentystki o skontaktowanie się z dyrektorem wojewódzkiej przychodni stomatologicznej w celu odbycia szkolenia. Lekarka dostała propozycję odbycia przeszkolenia w jednej z dwóch placówek.

Dentystka, pomimo że zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi w kwestii wyboru miejsca szkolenia, nie skontaktowała się z organizatorem kursu i nie odbyła go.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca nie kwestionuje faktu nieodbycia szkolenia, wskazując jednocześnie, że odbyła rok stażu, a proponowana lokalizacja szkolenia jest dla niej niekorzystna z powodu konfliktu personalnego z kierownikiem przychodni, w której odbywała staż.

Nieodbycie przeszkolenia przez lekarkę jest bezsporne. W takiej sytuacji organy okręgowej izby lekarskiej były zobowiązane do zawieszenia skarżącej osoby w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty do czasu odbycia przeszkolenia.

Uchylanie się lekarza od odbywania szkolenia , do którego został zobligowany na mocy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - skutkuje tym, że ORL musi orzec o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza - do czasu odbycia przeszkolenia wyrokował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

WSA argumentował, że zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wynika obowiązek wykonywania przez lekarza zawodu zgodnie z:

- aktualnym stanem wiedzy medycznej;

- dostępnymi metodami i środkami;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Uwaga. Realizacja zadania leczenia, wynikającego z art. 2 ustawy, wymaga, oprócz aktualnej wiedzy medycznej, płynnej komunikacji w języku pacjenta. Stwierdzone braki oraz problemy z nazewnictwem niektórych procedur stomatologicznych skłoniły członków komisji do skierowania lekarki w celu odbycia dodatkowego przeszkolenia. Uchylanie się od szkolenia skutkować powinno zawieszeniem prawa wykonywania zawodu lekarza.

Podnoszone w skardze przez lekarkę zarzuty dotyczące złych stosunków personalnych, nieodpowiedniego miejsca odbycia szkolenia, czy też obowiązku pokrycia jego kosztów nie mogą podważać prawidłowości podjętej uchwały przez ORL argumentował WSA.

VII SA/Wa 2139/11 - wyrok WSA w Warszawie

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   szkolenia   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH