• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Będzie elektroniczne „Prawo wykonywania zawodu”

ms
18-07-2017, 09:26
Będzie elektroniczne „Prawo wykonywania zawodu” Prawo wykonywania zawodu w wersji elektronicznej (foto: pixabay)
Wersja papierowa „Prawa wykonywania zawodu lekarza" i „Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty" zastąpiona będzie nowymi dokumentami w formie kart poliwęglanowych o wymiarach i zabezpieczeniach podobnych do dowodu osobistego.

Rozwiązania te wprowadza projekt zmiany ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn.zm.).

Prawo wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty w przyszłości stanowić będą jednocześnie Kartę Specjalisty Medycznego (KSM), a zatem powinno umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie pracownika medycznego na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wiąże się z tym konieczność wyposażenia dokumentu w mikroprocesor (lub inny nośnik danych), co umożliwi przypisanie mu funkcjonalności podpisu elektronicznego.

Wprowadzenie prawa wykonywania zawodu w postaci dokumentu, który może być wykorzystywany do użytku elektronicznego, jest również warunkiem do wdrożenia przepisów ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Począwszy od 1 stycznia 2018 r., zasadnicza część dokumentacji medycznej będzie mogła być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej. Aczkolwiek procedowana jest nowelizacja ustawy, która przesunie ten obowiązek do 1 stycznia 2019 r., z wyłączeniem obowiązku wystawiania recept, gdyż w tym przypadku terminem wprowadzenia obiegu elektronicznego jest 1 stycznia 2020 r. oraz skierowań, gdzie terminem wprowadzenia obiegu elektronicznego jest 1 stycznia 2021 r.

Dokument, w założeniu, będzie wydawany na cały okres kariery zawodowej lekarza lub lekarza dentysty i nie będzie możliwości umieszczania na nim dodatkowych adnotacji urzędowych, Zamieszczona będzie na blankiecie karty adnotacja, iż aktualne informacje dotyczące statusu prawa wykonywania zawodu (np. zawieszenie lub utrata) znajdują się w ogólnodostępnym Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską.

Wydawanie elektronicznego dokumenty zostanie powierzone właściwym okręgowym izbom lekarskim. Natomiast stworzenie systemu oraz utrzymywanie jego funkcjonalności należeć będzie do Naczelnej Rady Lekarskiej. Ponieważ NRL, posiadając potencjał logistyczny, know-how i prowadząc jednocześnie Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, nic posiada odpowiedniego zaplecza informatycznego oraz możliwości wydawania certyfikowanego podpisu elektronicznego, zadania te NRL wykonywać będzie we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   prawo wykonywania zawodu  

POLECAMY W SERWISACH