PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Będą duże zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń zdrowotnych

miro
12-07-2013, 00:02
Będą duże zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń zdrowotnych (fot. Fotolia/PTWP)
Będą duże zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń zdrowotnych (fot. Fotolia/PTWP)
Ministerstwo Zdrowia planuje rewolucyjne zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń zdrowotnych. 9 lipca resort opublikował  propozycje nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z 27 sierpnia 2004 r.). Co to oznacza dla lekarzy dentystów - komentuje lek. dent. Andrzej Cisło, członek NRL i autor strony autonomia-dent.pl

Resort zapowiada m.in., że premiowane będą oferty tych podmiotów, które obecnie realizują umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż każda zmiana świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zakłóca proces leczenia, a także skutkuje przerwaniem ciągłości kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że MZ zdecydowało się na wyszczególnienie podstawowych elementów, które muszą być brane pod uwagę podczas procesu porównywania ofert, wyliczenie nie ma jednak charakteru enumeratywnego, dlatego też prezes NFZ będzie mógł stosować dodatkowe wyznaczniki. Projekt wprowadza m.in. w art. 5  pewne doprecyzowania dotyczące ciągłości i kompleksowości.

Premiowana ma być ciągłość rozumiana jako taka organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, która zapewnia ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i ogranicza ryzyko przerwania procesu leczenia oraz kompleksowość rozumiana jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji. Zmniejszenie ryzyka przerwania leczenia stało się również motywem wprowadzenia na stałe instrumentu pozwalającego na wydłużenie aktualnie obowiązującej umowy w sytuacji, gdy zachodzi niebezpieczeństwo braku zabezpieczania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (na maksymalny okres 6 miesięcy, za zgodą prezesa NFZ).

Jeśli chodzi o nowych świadczeniodawców, to ich oferty powinny być lepsze, by uzasadnić związane z wyborem zmiany.

W omówieniu nowych propozycji resort podkreśla, że projekt ustawy będzie miał pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość poprzez zwiększenie efektywności postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Niezrozumiałe przedłużenie umów

Największym zaskoczeniem jest jednak przedłużenie umów do końca 2015 r. Zgodnie z zapisami, w projekcie rozporządzenia, w związku z upływającym 31 grudnia 2013 r. okresem obowiązywania dużej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, NFZ będzie w II połowie 2013 r. przeprowadzał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 i lata następne. Istnieje realne zagrożenie, że NFZ nie zdąży ukończyć tych postępowań i procesu zawierania umów przed 1 stycznia 2014 r., () proponuje się umożliwienie przedłużenia obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jednakże na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2015 r.

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   Andrzej Cisło   kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH