• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Amalgamat stomatologiczny na cenzurowanym: co grozi dentystom?

ms
30-01-2017, 08:02
Amalgamat stomatologiczny na cenzurowanym: co grozi dentystom? Stop dla amalgamatu stomatologicznego (foto: pixabay)
Zaawansowane prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie rtęci sprawiły, że KS NRL postanowiła działać. Chodzi o warunki stosowania w państwach członkowskich UE rtęci oraz produktów z jej dodatkiem, w szczególności oczywiście amalgamatu stomatologicznego.

W ocenie KS NRL przebieg dotychczasowych prac legislacyjnych wskazuje, iż stosowanie amalgamatu stomatologicznego zostanie poddane istotnym ograniczeniom, a to będzie miało bezpośredni wpływ na warunki wykonywania zawodu lekarza dentysty, a także na koszty świadczeń stomatologicznych, zwłaszcza udzielanych w ramach kontraktów z NFZ.

KS uznała, że przewidywane regulacje prawa unijnego doprowadzą do przyjęcia odpowiednich przepisów na poziomie krajowym. Chodzi o to, żeby wdrożenie w Polsce nowych zasad, wiążących się ze stosowaniem amalgamatu, nie skutkowało obciążeniem podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych oraz ich pacjentów.

W tej sytuacji KS NRL apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań, aby regulacje prawa unijnego, w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego, zostały implementowane w Polsce w taki sposób, żeby uwzględniały potrzeby lekarzy dentystów oraz ich pacjentów.

KS NRL zwraca jednocześnie uwagę na kilka faktów:

1. Celem stosowania separatorów amalgamatu jest wyłącznie ochrona środowiska, nie służy to ani zapewnieniu lepszej jakości świadczeń stomatologicznych, ani ułatwieniu pracy lekarzy dentystów.

Ochrona środowiska jest zadaniem należącym do władz państwowych oraz samorządu terytorialnego, dlatego też  wprowadzenie separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych w Polsce powinno być sfinansowane ze środków publicznych np. w wyniku refundacji poniesionych kosztów, umożliwienia odliczenia takich kosztów od podatku.

2. Ograniczenie w stosowaniu amalgamatu, a docelowo odstąpienie od jego stosowania, powinno być odpowiednio wcześniej uwzględnione w ramach regulacji dotyczących zasad udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych (wyeliminowanie amalgamatu z użytku jako wypełnienia standardowego na rzecz wypełnień alternatywnych np. kompozytowych). Oczywiście ważna jest właściwa wycena procedur.

3. Zmiany w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego powinny zostać uwzględnione w programach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów.

Niezależnie od zgłoszonych postulatów:

1. KS NRL stoi na stanowisku, że warunki stosowania amalgamatu stomatologicznego nie powinny być regulowane na poziomie unijnym – każde państwo członkowskie powinno we własnym zakresie, uwzględniając własne krajowe potrzeby, podejmować decyzje co do środków, jakie zamierza wdrażać. Art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że "działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej”.

2. KS NRL jest przeciwna wprowadzeniu obowiązku wyposażenia wszystkich gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu.

3. KS NRL uważa, że zakaz stosowania amalgamatu stomatologicznego nie jest uzasadniony medycznie i korzyści wynikające z jego stosowania są nadal duże.

4. KS NRL twierdzi, że najskuteczniejszą metodą redukcji stosowania amalgamatu stomatologicznego, a co za tym idzie zawartej w nim rtęci, jest wzmożenie działań, w szczególności działań profilaktycznych, w celu redukcji występowania choroby próchniczej. KS NRL popiera wszelkie inicjatywy, które odnoszą się do strategii profilaktyki.

*** 

Apel nr 1/VII/2017 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z 20 stycznia 2017 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań związanych z właściwym wdrożeniem spodziewanych regulacji w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego sygnuje przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL lek. dent. Leszek Dudziński.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Leszek Dudziński   KS NRL   amalgamat stomatologiczny  

POLECAMY W SERWISACH