PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Adept stomatologii i ubezpieczenie NFZ

kan
13-10-2016, 11:10
Adept stomatologii i ubezpieczenie NFZ O czym nie zapomnieć i ubezpieczyć się w NFZ (fot. pixabay)
NFZ udostępnił poradnik dla studentów na temat wszystkich zawiłości ubezpieczenia zdrowotnego. Jakich formalności trzeba dopełnić, by mieć potwierdzone prawo do świadczeń?

Zgłoszenie przez rodzica
Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia, ewentualnie być do niego zgłoszonym przez rodzica lub uczelnię. Student powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny przez rodzica, a jeśli on nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić też dziadkowie. Jako członek rodziny, student jest ubezpieczony do 26. roku życia. Wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także studentów w związku małżeńskim – wówczas są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego współmałżonka (który sam ma obowiązkowe ubezpieczenie).

przez pracodawcę
Ta sytuacja dotyczy tych studentów, którzy pracują np. na umowę o pracę, otrzymują rentę, prowadzą własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich płatnik składek, czyli pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26. roku życia).

i przez uczelnię.
Student sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie, ponieważ jest ubezpieczany na swój wniosek.

Co ważne
Studenci, którzy pracują tylko w okresie wakacji na umowę o pracę uzyskują na krótko własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym automatycznie są wyrejestrowani przez ZUS z ubezpieczenia zgłoszonego przez innych. Po zakończeniu pracy, pracodawca wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy student powinien przypomnieć rodzicom, aby ponownie zgłosili go jako członka rodziny. W innej sytuacji będzie nieubezpieczony.

Ubezpieczenia doktorantów
Doktorantów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, zgłasza uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli 26 lat i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.

 Ubezpieczenia wygasa, gdy:
- osoba, która zgłosiła studenta zmienia pracę, dlatego ważne jest, aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny – w tym dzieci – do ubezpieczenia;
- następuje przerwa w nauce (pomiędzy 18. a 26. rokiem życia);
- z chwilą ukończenia 26 lat;
- student zostaje zatrudniony na umowę o pracę i zyskuje własne ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy wygasa
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia szkoły lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów, a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

SŁOWA KLUCZOWE
ubezpieczenia zdrowotne  

POLECAMY W SERWISACH