PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

a może dentysta bez kasy fiskalnej?

27-12-2012, 05:52
a może dentysta bez kasy fiskalnej? (fot. sxc.hu)
a może dentysta bez kasy fiskalnej? (fot. sxc.hu)
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra finansów o zwolnienie lekarzy z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych lub (ewentualnie) o nowelizację przepisów tak, aby obowiązkiem objęci byli tylko osiągający znaczne obroty z tytułu wykonywania usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Szef NRL, Maciej Hamankiewicz, przypomniał w piśmie do Jacka Rostowskiego, że samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał, iż obowiązujące przez szereg lat zwolnienie lekarzy od obowiązku posiadania kas rejestrujących było uzasadnione, a zarazem nie prowadziło do uszczuplenia dochodów budżetu państwa.  - Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej skutkuje koniecznością poniesienia kosztów zakupu urządzenia rejestrującego, generuje koszty jego utrzymania oraz zakłóca przebieg leczenia w sytuacji gdy kasa rejestrująca doznaje awarii czytamy w piśmie.

Czytaj także: Dentysta przypisany do kasy fiskalnej

Prezes NRL przypomniał, że każdy lekarz jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną, dlatego w pewnym sensie każda usługa zdrowotna jest ewidencjonowana zarówno co do osoby pacjenta, jak i zakresu udzielonych świadczeń. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest wystarczającą gwarancją, że obroty z prowadzonej działalności leczniczej będą ujęte w rozliczeniu podatkowym.

- Samorząd lekarski krytycznie odnosi się do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących , które prowadzą do obejmowania coraz większej liczby lekarzy obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło pogląd, że obowiązek zakupu kasy rejestrującej powinien zostać uzależniony od osiągnięcia obrotu rocznego na poziomie 40 tys. złotych, obniżanie tego progu do 20 tys. złotych nie znajduje uzasadnienia - wyjaśnia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Maciej Hamankiewicz krytykuje także zasadę, że limit obrotu, uzasadniający wprowadzenie kasy fiskalnej, liczony jest proporcjonalnie do okresu wykonywania usług w roku podatkowym.

- Rozwiązanie to opierając się na konieczności obliczania proporcji osiągniętego obrotu do okresu wykonywania usług medycznych komplikuje dostęp do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Nadto ustanowienie limitu obrotu obliczanego według matematycznej proporcji może prowadzić do objęcia obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej tych lekarzy, którzy założą praktykę lekarską pod koniec roku i nie zbliżą się nawet do kwoty 20 tys. złotych rocznie uważa prezes NRL.

Patrz także:

Dentysta i kasa fiskalna już od 20 tys. zł rocznie?

Tam kasa fiskalna, gdzie lekarz dentysta

Paragon fiskalny: jak opisać usługę dentystyczną

Kasa fiskalna, a dane osobowe pacjenta

W kasie fiskalnej wcześniej niż w kieszeni dentysty

Zepsuta kasa fiskalna nie powoduje obowiązku zwrotu dofinansowania

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   kasa fiskalna   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH