PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

77 zł za wpis do rejestru praktyk lekarskich

ms
05-03-2014, 12:04
77 zł za wpis do rejestru praktyk lekarskich 77 zł za wpis do rejestru praktyk lekarskich (foto: sxc.hu)
Jak co 12 miesięcy, tak i w 2014 r. zmienia się kwota, którą trzeba uiścić za wpis do rejestru praktyk lekarskich.

Zmiana wynika z nowej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2013 r. Wynosi ona 3835,05 zł.

Na podstawie art. 105 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2013 r. (MP 2014 r., poz.92), ulegają zmianie opłaty związane rejestracją praktyk lekarskich:
- opłata za wpis do rejestru praktyk lekarskich - 77,00 zł;
- opłata za zmianę wpisu do rejestru praktyk lekarskich - 39,00 zł.

Stawki te wynikają z poniższych uregulowań, zawartych w ustawie o działalności leczniczej.
1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1) 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - w przypadku lekarza lub pielęgniarki.
2) 10 proc. wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku podmiotu leczniczego - zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.
2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 proc. wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUS   rejestry medyczne   wpis  

POLECAMY W SERWISACH