PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

1 tys. zł za nieznaczne uszkodzenie uzupełnienia protetycznego

ms
31-05-2016, 09:31
1 tys. zł za nieznaczne uszkodzenie uzupełnienia protetycznego Pacjent wywalczył w sądzie 1 tys. zł (foto: pixabay)
Pacjent domagał się 3 tys. zł za wadliwe przeprowadzenie osadzenia tymczasowego uzupełnienia protetycznego zęba nr 21 – „jedynki” górnej lewej, co w jego ocenie skutkowało zmianą kształtu zęba nr 11 oraz skróceniem zęba nr 12.

Pacjent twierdził, że w wyniku niestarannie przeprowadzonego zabiegu przez lekarza mającego polisę w firmie ubezpieczeniowej (podmiot pozwany), konieczne było podjęcie długotrwałego leczenia.

Ubezpieczyciel twierdził, iż nieznaczne uszkodzenie uzupełnienia protetycznego nie mogło narazić powoda na wystarczająco dotkliwe cierpienia psychiczne, aby zasadnym było przyznanie skarżącemu zadośćuczynienia.

Pacjent trzykrotnie odwiedził gabinet lekarza stomatologa w celu zamocowania odcementowanego czasowego uzupełnienia brakującego zęba - siekacza przyśrodkowego górnego lewego nr 21, którego wcześniej utracił.

W trakcie leczenia, powód w miejscu usuniętego zęba nr 21 posiadał implant. Brakująca korona siekacza przyśrodkowego górnego lewego nr 21 uzupełniona była czasowo mostem adhezyjnym mocowanym za pomocą kompozytu do zębów sąsiednich o nr 11 (siekacza przyśrodkowego górnego prawego) i nr 22 (siekacza drugiego górnego lewego). Most ten odkleił się.

Ocena pacjenta
Zabieg zamocowania mostu został wykonany przez dentystę za 50 zł. Przed zabiegiem pacjent nie wyraził zgody na spiłowanie zębów.

W wyniku przeprowadzonego zabiegu doszło do spiłowania zęba nr 11 w celu wyłączenia go ze zgryzu.

Pacjent podjął dalsze leczenie w innych placówkach stomatologicznych, aby uzyskać poprawne osadzenie protetyczne. Dalsze leczenie napotkało jednak przeszkody z uwagi na zmianę kształtu zęba nr 11.

Ocena pozwanego
Ubezpieczyciel uznał swą odpowiedzialność gwarancyjną, stwierdzając fakt nienależycie wykonanego zabiegu medycznego przez ubezpieczonego, co doprowadziło do zwrotu kosztów, jakie pacjent poniósł na zabieg w kwocie 50 zł. Pozwany zakład ubezpieczeń odmówił jednak wypłaty zadośćuczynienia, wywodząc, iż krzywda jakiej doznał powód, jest minimalna.

Ocena biegłych
Biegli stwierdzili, że na skutek przeprowadzonego zabiegu doszło do zmiany kształtu zęba nr 11. Zostało naruszone jedynie szkliwo zęba, nie została odsłonięta tkanka zęba. Zmiana nie stanowi utraty zęba, a zatem nie jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Ząb nr 12 nie został spiłowany. Nie posiada istotnych odchyleń od normy poza punktowym defektem w dystalnej części brzegu siecznego, który mógł powstać w następstwie naturalnie zachodzącego ścierania (atrycji) w uzębieniu powoda. Ząb ten nie stanowił również oparcia dla mocowanego mostu adhezyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE
ubezpieczenia   sąd   błąd dentysty  

POLECAMY W SERWISACH