PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu
Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim
 • Tematyka: Prawo
 • Prowadzący: Marcin Kupisiński
 • Czas trwania wykładów w godzinach: 5
 • Wyżywienie: Tak
 • Nocleg: Nie
 • Organizator: IDF Sp. z o.o.
 • Telefon: 506097598
 • E-mail: biuro@idf.net.pl

Profil adresata szkolenia : lekarze, lekarze stomatolodzy, zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i zatrudnione w gabinecie/przychodni

 

Prowadzący: Radca prawny Marcin Kupisiński

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawo podatkowego, karnego skarbowego, gospodarczego oraz ochrony danych osobowych. Karierę zawodową rozpoczynał w organach skarbowych. W następnych latach pracował w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych w zespole doświadczonych radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej i karnoskarbowej. Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze prawa ochrony danych osobowych, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych, rejestracji zbiorów danych oraz reprezentowania przedsiębiorców podczas kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

 Źródła prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Przepisy branżowe,
 • Interpretacje organu nadzorczego i ich znaczenie

Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe – czym są i kiedy są „osobowe” – omówienie poszczególnych kategorii danych pod kątem możliwości identyfikacji osób, których dotyczą, przykłady praktyczne,
 • „Zwykłe” dane osobowe a dane „wrażliwe”,
 • Przetwarzanie danych osobowych – na czym polega i kiedy się zaczyna?,
 • Administrator Danych w gabinecie lekarskim,
 • Inspektor Ochrony Danych w gabinecie lekarskim,
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w gabinecie lekarskim

 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych – czyli kiedy lekarz może przetwarzać dane osobowe?
 • Zgodna na przetwarzanie danych i warunki jej wyrażenia,
 • Inne przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,
 • Obowiązek informacyjny i prawa osób, których dane dotyczą,
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych – czyli kiedy kontrahent gabinetu lekarskiego może przetwarzać dane osobowe?
 • Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • Przykłady praktyczne sytuacji, w których wymagane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki gabinetu lekarskiego jako Administratora Bezpieczeństwa Danych

 • Inwentaryzacja danych osobowych i analiza ryzyka,
 • Obowiązkowa dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie RODO ze szczególnym uwzględnieniem rejestru czynności przetwarzania,
 • Modelowe zabezpieczenia danych osobowych  – czyli jak ustawić monitor i ile znaków powinno mieć hasło,
 • Kodeksy postępowania i system certyfikacji administratorów danych i podmiotów przetwarzających na gruncie RODO,
 • Inspektor Ochrony Danych – zadania i zasadność powoływania w gabinecie lekarskim,

Incydenty z zakresu ochrony danych osobowych

 • Wyciek danych – przyczyny i przykłady,
 • Zasady zgłaszania incydentów i konsekwencje ich nieprzestrzegania
 • Nowe zasady prowadzenia kontroli z zakresu przetwarzania danych osobowych,
 • Sankcje finansowe w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych.

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

 

Informacje dodatkowe : Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, po zakończeniu szkolenia uczestnikom zostaną udostępnione materiały szkoleniowe (w formie papierowej).

 

Zgłoszenia: IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 663 011 418, fax. 22 846 04 26 
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl 

Wpłaty na konto: 
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem „Imię nazwisko, szkolenie 16.03.2018”.

 

POLECAMY W SERWISACH