PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zygmunt Ziemba: miniimplanty ortodontyczne

ms
14-10-2016, 09:00
Zygmunt Ziemba: miniimplanty  ortodontyczne Zarys współczesnej ortodoncji
System zakotwienia stosuje się, aby przeciwdziałać niepożądanym układom sił wytwarzanym w czasie przesuwania zębów. Uzyskanie dobrego zakotwienia staje się problematyczne szczególnie u pacjentów dorosłych, z powodu mniej lub bardziej rozległych braków zębowych w strefach podparcia lub zredukowanego przyzębia - pisze Zygmunt Ziemba.

To jedna z kilkunastu części Wydawnictwa Lekarskiego PZWL "Zarys współczesnej ortodoncji" pod redakcją Ireny Karłowskiej.  

Zygmunt Ziemba: Miniimplanty ortodontyczne 

System zakotwienia stosuje się, aby przeciwdziałać niepożądanym układom sił wytwarzanym w czasie przesuwania zębów. Uzyskanie dobrego zakotwienia staje się problematyczne szczególnie u pacjentów dorosłych, z powodu mniej lub bardziej rozległych braków zębowych w strefach podparcia lub zredukowanego przyzębia - pisze Zygmunt Ziemba.

Innym często spotykanym problemem są trudności w uzyskaniu zakotwienia maksymalnego, czyli takiego, w którym zęby wchodzące w skład zespołu kotwiącego nie ulegają żadnemu przemieszczeniu podczas prowadzonego leczenia.

Przykładem zębowego zakotwienia mak- symalnego może być ząb w ankylozie.

Wewnątrzustne pozazębowe zakotwienie maksymalne, charakteryzujące się przeniesieniem sił reakcji na połączenie elementu kotwiącego z kością, można uzyskać m.in. przez zastosowanie implantów, onplantów, ortodontycznych implantów podniebiennych Orthosystem, minipłytek i miniśrub, zaczepów na szwie jarzmowym oraz miniimplantów.

Zastosowanie implantów i miniimplantów, jako zakotwienia maksymalnego, pozwala na zastąpienie  z dużą  skutecznością tradycyjnych procedur zakotwienia z wykorzystaniem elementów wewnątrz- i zewnątrzustnych, takich jak płytka Nance, łuk Goshgariana, Headgear, Lipbumper, które wymagają współpracy ze strony pacjenta. Ten rodzaj zakotwienia maksymalnego daje klinicyście dodatkowe korzyści w postaci możliwego skrócenia całkowitego czasu leczenia w związku z działaniem stałych i ciągłych sił ortodontycznych oraz uzyskania takiego kierunku działania tych sił, który byłby problematyczny do osiągnięcia w innych sytuacjach bez zastosowania miniimplantów.

Nazwa miniimplant (MI) ortodontyczny jest pojęciem szerokim, a w piśmiennictwie można spotkać się z innymi określeniami opisującymi czasowe wewnątrzustne poza- zębowe zakotwienie maksymalne, np. orto-implant, MIA (micro-implant anchorage), TAD (temporary anchorage device), mikro-implant, miniśruby ortodontyczne itp.

Charakterystyka miniimplantów ortodontycznych:

Są wykonane z materiału biokompatybilnego: stal chirurgiczna, stop tytanowo-wanadowy, stopy tytanu.

Małe wymiary – duża możliwość umieszczenia w różnych miejscach szczęki i żuchwy. Możliwość zarówno łatwego wprowadzenia, jak i usunięcia bez pozostawienia ubytku w tkance kostnej.

SŁOWA KLUCZOWE
ortodoncja  

POLECAMY W SERWISACH