PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zmiany w specjalizacjach dentystów szkolących się w placówkach MON

29-03-2013, 05:20
Zmiany w specjalizacjach dentystów szkolących się w placówkach MON
Zmiany w specjalizacjach dentystów szkolących się w placówkach MON
Prezydent podpisał rozporządzenie ministra obrony narodowej z 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra obrony narodowej (Dz. U. poz. 401). Co to oznacza dla wojskowych dentystów?

Wydaje się, że nowym rozporządzeniem, powinny zainteresować się szczególnie szpitale i kliniki prowadzące nauczanie. Wiadomo, że nowe rozporządzenie sprawia, iż odrębny tryb i sposób odbywania specjalizacji jest bardziej spójny z procedurami cywilnymi. Dotychczasowe przepisy ograniczały upoważnienie ustawowe jedynie do określenia trybu odbywania specjalizacji. Obecnie regulacja opisuje szczegółowo zasady specjalizowania się lekarzy będących w czynnej służbie wojskowej, przy tym porządkuje sprawy kształcenia podyplomowego oficerów lekarzy w kontekście obowiązujących przepisów wojskowych. Wcześniej brak regulacji w tym zakresie prowadził do dowolności w interpretowaniu przepisów cywilnych przez przełożonych oficerów lekarzy, co nie miało pozytywnego wpływu na wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Z najświeższej (27 lutego 2013 r.) listy jednostek prowadzących specjalizację wynika opublikowanej przez CMKP wynika, że w całym kraju jest 102 miejsca specjalizacyjne w jednostkach wojskowych. Najwięcej dotyczy stomatologii zachowawczej z endodoncją - 37, najmniej - periodontologii i chirurgii twarzowo-szczękowej - po 3.

Szkolenie specjalizacyjne prowadzone jest w podmiotach leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej tutaj nie ma zmian. Nowe rozporządzenie przewiduje jednak możliwość zlecania przez Szefa Służby Zdrowia WP części zadań związanych ze szkoleniem i obsługą specjalizacji lekarzy podmiotowi wybranemu w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Dotychczas zadania te były realizowane bez kosztów na podstawie porozumienia między Szefem Służby Zdrowia WP a Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego.

Rozporządzenie przewiduje także możliwość przedłużenia specjalizacji o czas, w którym lekarz jest oddelegowany do odbycia służby w kraju lub poza jego granicami, co wynika ze specyfiki służby wojskowej i jest związane z realizowanymi przez lekarza zadaniami służbowymi.

Tu kształcą się wojskowi dentyści (miejsca przyznaje w pierwszej kolejności minister obrony narodowej)

CHIRURIGA STOMATOLOGICZNA
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej we Wrocławiu
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Poliklinika Stomatologiczna we Wrocławiu
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Krakowie
Centralny Szpital Kliniczny MON Wojskowego Instytutu Medycznego, Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Warszawie
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Poznaniu, Poradnia Chirurgii Stomatolgicznej (ul. A.Szylinga 1) w Poznaniu

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH